Bekçilik Fiziki Yeterlilik Sınavı Parkuru – BekçiAlımı

Bekçilik Fiziki Yeterlilik Sınavı Parkuru

Çarşı ve Mahalle Bekçiliği alımlarında izlenilecek olan süreç, 2018 yılından itibaren değiştirildi. Bekçi adayları, artık fiziki yeterlilik parkurunda başarı elde etmek zorundalar. Polis ve asker adaylarına uygulanan fiziki yeterlilik parkuru sınavları artık bekçi adaylarına da uygulanacak. Çarşı ve mahalle bekçileri, 2018 Mart ayında çıkan Çarşı ve mahalle bekçileri giriş yönetmeliğine göre işlemlere tabii tutulurlar. İlgili yönetmeliğin 16. maddesi, başvuruda bulunacak olan adayların gireceği fiziki yeterlilik parkuru sınavdan bahsetmektedir.

Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Fiziki yeterlilik sınav komisyonu aday değerlendirme ve seçmesini, adayın mevcut durumunu bizzat görerek aşağıda öngörülen esaslara göre UYGULAMALI olarak yapar.

 • Fiziki yeterlilik sınavında adayın süresinin takibi, sınav yerinde bulunanlar tarafından görülebilecek nitelikteki sayaçlarla yapılır.
 • Fiziki yeterlilik sınavı yüz tam puan üzerinden değerlendirilir. Sınav sonucunda altmış puanın altında alan adaylar başarısız sayılır. Komisyon tarafından başarısız adaylar hakkında “Çarşı ve Mahalle Bekçisi Adayı Olamaz” kararı verilir ve başarısız adaylar sözlü sınavına geçemezler.
 • Fiziki yeterlilik sınavına ilişkin bu Yönetmelikte yer almayan diğer düzenlemeler sınavdan önce Başkanlık tarafından hazırlanan talimatla belirlenir.

Görüldüğü üzere, bekçi adaylarına da polis adaylarına olduğu gibi fiziki yeterlilik sınavı uygulanacaktır. Uygulama sonucunda, adayların bekçilik parkurunu ve engelleri belli kurallar çerçevesinde ve belli bir sürede tamamlaması beklenecektir. Süreyi önce tamamlayan bekçi adayı 100 tam puan alacak, sınıra kadar saniye başına puan kayıplarıyla 60 puana kadar puanlama yapılacaktır. Bekçi adayı, bekçilik parkurunda 60 puan alamaz ise elenir ve mahalle bekçisi olamaz.

2019 Bekçi Parkur Bilgisi

Başlangıç çizgisi ile ağırlık taşıma etabının son dubanın bulunduğu yere kadar 29 metre uzunluğunda ve ağırlıkların başındaki duba ile takla minderinin başındaki duba arası 14 metre eninde, takla atma minderinin başındaki duba ile bitiriş çizgisine kadar 29 metre uzunluğunda toplam 7 istasyon ile 72 metre uzunluğundaki parkurdan oluşmaktadır.

Fiziki Yeterlilik Sınavında adayın süresinin takibi, fiziki yeterlilik sınavı komisyonu ve sınava katılan aday tarafından görülebilecek nitelikteki dijital fotoselli süreölçer ile yapılacaktır. Dijital fotosel cihazının başlama ve bitiş kısmındaki fotoseller arasındaki mesafe en az (3) üç metre genişlikte olacaktır.

Yapılacak hareketlerle ilgili olarak;

Öncelikle adaylara gruplar halinde fiziki yeterlilik parkuru tanıtılacaktır. Adaylara parkuru tanıtım esnasında veya sınav esnasında oluşabilecek herhangi bir sakatlık durumunda fiziki yeterlilik sınav komisyonu sorumlu değildir. Daha sonra komisyonca ismi okunan aday komisyona kimliğini vererek kendini tanıttıktan sonra parkurun başlama noktasına gelip ve kameraya doğru dönüp kendisini bir kez daha tanıtarak parkura doğru döner.

1) Aday “BAŞLA” komutu ile başlama çizgisini geçtiği anda süresi başlayacaktır. İlk etap olarak aday jimnastik sıçrama tahtası üzerinden 5 kez sağa, sola çift ayakla sıçrama hareketi yapacaktır. (Aday istediği taraftan sağdan veya soldan çift ayakla sıçrama hareketine başlayabilecektir.) Sıçrama tahtasının uzunluğu 2,5 metre, yüksekliği 40 cm, genişliği 20 cm ve sıçrama tahtasının yere basma ayakları 52 cm eninde olacaktır.
Adayın;

 • Jimnastik sıçrama tahtası üzerinden her bir eksik sıçramasının ceza karşılığı olarak bitiş süresine (2) iki saniye ilave edilecektir.
 • Tek ayakla yapılan sıçrama hareketi sıçrama olarak sayılmayacak ve 5 sıçrama hareketinden bir tanesi bile nizami olarak yapmayan aday bu istasyonu yapmamış sayılır ve diskalifiye edilerek elenir.

2) Lastik içinden geçme etabında adaylar 6 adet lastik içerisinden tek ayakla (sağ ayak sağ lastik, sol ayak sol lastik) içine basarak geçecektir. Lastiklerin ebadı 205*55*16 inch olacak, lastikler çapraz ve birbirine bağlı şekilde olacaktır.
Adayın;

 • Her bir lastik için, içerisine basmadan geçmemesinin ceza karşılığı olarak bitiş süresine (2) iki saniye ilave edilecektir.
 • Bu istasyondaki lastiklerden hiçbirinin içine nizami basmadan geçmesi durumunda aday diskalifiye edilerek elenecektir.

3) Adaylar; ağırlık taşıma etabında, erkek adaylar için 30 Kg (15×2) ağırlığındaki iki kum torbasını aralarında 14 metre mesafe bulunan iki dubanın dışından dolaşarak taşıyacak ve ağırlıkları taşımaya başladığı noktaya herhangi bir mesafeden atmayacak, aldığı noktaya bırakacaktır.
Adayın;

 • Ağırlıkları aldığı noktadaki dubanın arkasından dolaşmadan geriye dönerek istasyonu tamamlayıp ağırlıkları aldığı noktaya bırakmayan adaya ceza karşılığı olarak 1 (bir) saniye,
 • Ağırlıkları aldığı noktadaki dubanın arkasından ağırlıklarla dolaşmamasına 1 (bir) saniye, boş olarak dolaşmamasına da 1 (bir) saniye ilave edilecektir.
 • Ayrıca aralarında 14 metre mesafe bulunan dubalardan ikincisinin arkasından dolaşarak tamamlamayan, herhangi bir mesafeden dönen ve yarım bırakan aday bu istasyonu tamamlamamış sayılır ve diskalifiye edilerek elenir.
 • Ağırlıkları 14 metrelik mesafeyi tamamlayarak aldığı yere bırakan aday, dubanın içerisinden geçerek diğer istasyona geçmesi halinde bitirme süresine ceza karşılığı olarak 1 (bir) saniye ilave edilecektir.
 • Dubalardan herhangi birini deviren adaya ceza karşılığı bitiş süresine 1 (bir) saniye ilave edilecektir.
 • Aday ağırlıklarla dubaların arkasından dönerken ağırlıkların her ikisi de dubanın dışından olmak kaydıyla dönecek, ağırlıkların bir tanesini dubanın içinden döndürmek kaydıyla dönmesi halinde bitiş süresine 1 (bir) saniye ilave edilecektir.
 • Ağırlık torbaları ikinci dubanın sağ tarafına 20 cm mesafeden sonra torbaların arasında içten içe 50 cm mesafe olacak şekilde yerleştirilir.

4) Sağlık topuna dokunma hareketinde adaylar, iki nokta arasında mesafesi 5 metre olan ve yerde duran sağlık toplarından önce koşu istikametinde ikinci topa, sonra ilk topa ve tekrar ikinci topa dokunarak 3 kez dokunuş yapacaktır.
Adayın;

 • Her bir eksik dokunma için ceza karşılığı olarak bitiş süresine 2 (iki) saniye ilave edilecektir.
 • Sağlık topuna dokunma hareketinde aday önce en uzaktaki topa dokunarak sonra geçerken dokunmadığı ilk topa dokunacak ve sonra ilk dokunduğu topa tekrar dokunarak istasyonu tamamlayacaktır. Bu istasyonu bu şekilde yapmayan, önce birinci topa dokunan sonra ikinci topa dokunarak diğer istasyona geçen adayın ikinci topa dokunması bir dokunuş sayılacaktır. İlk topa dokunması sayılmayacak ve bu şekilde iki top arasındaki mesafeyi kat etmeyecek şekilde diğer istasyona geçen adayın bitirme süresine ceza karşılığı olarak 6 (altı) saniye ilave edilecektir.
 • Adayın topa dokunmasından dolayı topların top haznesinden çıkması durumunda aday, topun peşinden değil topun bulunması gereken hazneye dokunacaktır.
 • Bu istasyondaki sağlık toplarının hiçbirine dokunmadan geçmesi durumunda aday diskalifiye edilerek elenecektir

5) Takla hareketine gelirken aday dubanın dışından dolaşarak gelip, yer minderinde öne doğru 1 (bir) defa takla atacaktır.

 • Takla hareketine gelirken dubanın dışından dolaşmayan veya dubayı deviren adaya ceza karşılığı olarak bitiş süresine 1 (bir) saniye ilave edilecektir.
 • Takla hareketinde takla hareketini yapmayan veya hiç yapamayan aday diskalifiye edilerek elenecektir.

6) Slalom koşu etabında 6 adet slalom çubuğu dışından dolaşılarak tamamlanır. Çubuklar 1.5 metre yüksekliğinde olup, düz ve çapraz olarak 2.5 metre aralığında olacaktır.
Adayın;

 • Her bir eksik geçiş için ve çubuğunu deviren adaya ceza karşılığı olarak bitiş süresine 2 (iki) saniye ilave edilecektir.
 • Slalom çubuklarının bulunduğu parkuru hiç yapmadan geçmesi halinde aday, diskalifiye edilerek elenecektir.

7) Engel etabında 4 adet engel (üstten geçilecek engel yüksekliği çıtanın üstünden 50 cm. ve alttan geçilecek engel yüksekliği çıtanın altından 110 cm. olup engeller  arasındaki mesafe 2 metredir) üstten-alttan, üstten-alttan olmak üzere geçilir ve koşarak bitiş noktası geçildiğinde parkur tamamlanmış olur.
Adayın;

 • Bu etap sırasında engel çubuğunu düşürmesi yerinden çıkarması (engel çubuğunun bir tarafının bile yerinden çıkması) ceza süresi alma nedenidir. Engel çubuklarının bir birlerine takılış yönü adayın geliş yönüne bakacak şekilde olacaktır. Engel etabında her bir eksik geçiş, engeli hatalı geçme, engelleri devirme ve düşürme için ceza karşılığı olarak bitiş süresine 2 (iki) saniye ilave edilecektir.
 • Bu istasyondaki engellerin hiçbirini nizami geçmemesi durumunda aday diskalifiye edilerek elenecektir.

8) Adayın başlangıç çizgisinden geçmesiyle birlikte skorboardda çalışmaya başlayan kronometre adayın bitiş çizgini geçmesiyle durur. Adayın sensörlerin algılayamayacağı
şekilde altından geçmesi veya üstünden sıçrayarak geçmesi ya da herhangi bir nedenle dijital fotoselli kronometrenin durmaması, durdurulamaması halinde fiziki yeterlilik sınavı komisyonu tarafından adayın bitiş çizgisinden geçişi göz önüne alınarak bitiş süresi olarak kaydedilir. Herhangi bir tereddütte düşülmesi halinde kamera kayıtları kontrol edilerek bitiş süresi tespit edilir ve bitiş süresi olarak yazılır.

Adayın bitiş çizgisine kendini atarak kronometreyi durdurması halinde adayın vücudunun herhangi bir kısmının parkurun bitiş çizgisinin içerisinde kalması durumunda adayın bitiş süresine ceza karşılığı olarak 1 (bir) saniye ilave edilir.

9) Fiziki Yeterlilik Parkuru içerisinde herhangi bir istasyonu yapmayan veya yapamayan aday elenecektir. Fiziki yeterlilik parkurunda sayılı istasyonlarda sıçrama tahtası, lastik engeli, sağlık toplarına dokunmalar, slalom çubuğu geçişleri gibi engelli geçiş istasyonlarından adayların bu istasyonları geçebilmeleri için her istasyonda en az bir hareketi nizami yapma zorunluluğu vardır. Her istasyonda en az o istasyon hareketinden bir tanesini nizami yapamayan aday bir sonraki istasyona geçemez ve diskalifiye edilerek elenir.

10) Teknik bir arızanın dışında hiçbir adayın fiziki yeterlilik parkuru sınavını tekrar yapmasına izin verilmeyecektir.

11) Fiziki yeterlilik sınavı parkurunda sınav esnasında oluşabilecek herhangi bir sorunda sınav komisyonu başkanı ve üyeleri komisyonda görevli üye beden eğitimi öğretim elamanın görüşünü alarak karara bağlayacaktır.

12) Adayların parkuru bitirme sürelerinde saliseler göz önüne alınmayacak yalnızca saniyeler baz alınarak bitirme süresi olarak yazılacaktır. Çarşı ve Mahalle Bekçiliği aday değerlendirme ve seçme işlemlerinin bir aşaması olan fiziki yeterlilik aşamasında Çarşı ve Mahalle Bekçiliği mesleğini icra edecek adayların denge, kondisyon, çeviklik, çabukluk ve esneklik açısından Çarşı ve Mahalle Bekçiliği mesleğine uygunluklarını ölçecek parkur, yukarıda belirtilen ebat ve etaplardan oluşturulmuştur. Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Giriş Sınavı fiziki yeterlilik parkuru ve zaman/puan cetveli oluşturulmuş ve ekte sunulan şablonda belirtilmiştir.

Adayların başarılı sayılabilmeleri için oluşturulan parkuru erkek adayların 48 saniyede tamamlamaları gerekmektedir. Fiziki yeterlilik parkurunu 40saniye ve daha aşağı
sürede tamamlayan erkek adaylar 100 tam puan alırlar. Fiziki yeterlilik sınavı sonucunda 60 puanın altında alan adaylar yönetmelik gereği başarısız sayılırlar. Fiziki yeterlilik sınavında 60 puanın altında alan adaylara “0” sıfır puan verilir. Fiziki yeterlilik sınavı komisyonu başarısız adaylar hakkında “Çarşı ve Mahalle Bekçisi Adayı Olamaz” kararı verir ve başarısız adaylar sözlü sınavına geçemezler.

Not: Fiziki yeterlilik sınavına girecek adaylar spor kıyafetlerini yanlarında getireceklerdir.

Parkur sınavı nerede yapılır?

Polis okullarında yapılacaktır. Ön başvuruya çağrıldığınız kurumlarda olması olası.

Bekçilik parkur sınavından sonra hangi aşama var?

Parkur sınavından geçer not alanlar bekçilik sözlü mülakatına katılacaklar. Bu konuda yazdığımız yazıya bakınız: Bekçilik Sözlü Sınav Aşamaları ve Tavsiyeler

Parkur’da torpil olur mu? Yazılı sınav çok kolaydı..

Hayır. Fotoselle ölçüm olduğu için adil bir sınav olacak.

Parkura nasıl çalışabiliriz?

Yakında bekçilik parkur kursları açılacaktır. Oralarda ya da kendi başınıza kardiyo hızlanma egzersizleri yaparak çalışabilirsiniz.Konu hakkında merak ettiğiniz herşeyi sorabilirsiniz.

Yazar: Utku DEMİR

Merhaba. Ankara'da ikamet etmekteyim. Bekçilik mesleğine aday biriyim. Sitemize haber yazmakta ve kullanıcılardan gelen yorumları cevaplamaktayım. Bana ulaşmak için e-posta adresimi kullanabilirsiniz. (iletisim@bekcialimi.com)

306 Soru Cevaplandı

 1. sayın admin facebook yada sosyal medya üzerinde keşke bir birliktelik başlatsanızda herkes kendi ilinde toplansa bu parkura hazırlansa, yada bireysel olarak biz tek nasıl hazırlanacağız nereye gideceğiz, bir yol yordam gçsterebilirmisiniz. çok teşekkürler.

  • Parkur netleşince, polis asker parkuru yapanlar bekçilik parkuru da hazırlarlar. Kurs hocaları bu alanı boş bırakmaz, kurssuz kalmazsınız fikrindeyim.

  • anlıyorum fakat ilan çıktından sonra, ne kadarlık süremiz olacak, spor parkuruna hazırlanmak için, mesela geçen alımlarda başvuru süresi 14 gün idi. 14 gün bizler için yeterlimi, yani ortalama ne kadarlık bir süremiz oluşur.

  • Nasıl bir parkur olur bilgimiz yok. Siz şimdiden basit spor egzersizlerine ve kardiyoya başlayabilirsiniz. Kilonuza dikkat edebilir, sözlü mülakat ve yazılıya çalışabilirsiniz. Süre ne olur planlamaya bağlı.

 2. Merhaba admin bekçi alımları için mülakatlar nasıl sözlü yada yazılı bilgin varmı aydınlatırsan sevinirim bide ikametgah nerdeyse orda mı olabiliyorsun kayıtlar ne zman başlıyor

 3. Admin merhaba şuan biraz 8 9 kilo fazlalığım var .. tahmini yazılı sınavdan kaç gün sonra ölçüm yapılıyor … Geçen alimda ne kadar sürmüştü aradaki zaman bilgilendirirsen sevinirim

 4. Fiziki parkur süresi ne kadar acaba alt sınır kaç saniye

 5. Admin sağlık kontrolleri goz vs hastanede mi olacak yoksa sınavlardan oncemi

 6. Admin merhaba! Anlamadığım 1 2 madde var bana nasıl yardımcı olabilirsin.

 7. admin şu pa.edu ya nasıl e devlet girişi yapıyoruz . linkini atarmısın

 8. Boyum 1 65 boy kesin 1 67 olmasimi lazim yoksa olmazmi admin kardes yardimci olurmusun

 9. Ben yozgat ili bogazliyan ilçesinde yaşıyorum başvuru yapılır mı ve

 10. Slm admin bende kaydoldum fizim kilom boyum iyi ama benim sağ baş parmm ilk boğumdan koptu tetik jop bunlara sıkıntı vermiyo bir sıkıntı olurmu acaba

 11. Hazırlanan evraklar terhis belgesi istiyor.terhis belgem kayıp e dewletten çıkartılan uygundur admin

 12. Olmasi gereken evraklarda saglik kontrolleri belgesi olacak mi yoksa saglik kontrollerini gittigimiz yerden mi olacak? Eger evrak hazirlarken saglik kontrolleri olacaksa hangi saglik kontrollerini yaptirmamiz gerekiyor ?

 13. Diploma kayıp e devletden çıktı alıp gitsek olurmu

 14. Merhaba admin. Ben on başvuruyu yaptım yaşımda herhangi bir mahkeme düzeltmesi yok ama başvuru yaparken yaş tahsisi var butonu çıkıyordu onu isaretlemeyince uyarıyı okudum onayliyorum deniyordu onu işaretledim (yaş tahsisini işaretledim) herhangi bir sorun olur mu ?

 15. Admin 5. Madde diye birsey var eş ve kendinle alakalı nasil yazilacak anlamadim bilgin varmi konuyla ilgili

 16. Slm parayı bankaya yatırdım e devletten formu doldurdum bundan snr ne yapcaz evrakları ne zaman ayarlıycaz saglık raporunu ne zaman temin etcez bize bilgi verilcekmi

 17. benim sol ayak orta parmağım kesildi ve yine sol ayak baş parmağımda platin var başvuru yapayımmı elerlermi cvp lrsanız sevinirim

 18. Merhaba arkadaşlar, f. Kendisi ve evli ise eşinin Yönetmeliğin 5’inci maddesinde belirtilen engel hallerinin
  bulunmadığını ifade eden yazılı beyanları. Bunu bu şekilde mi yazıp beyan etmemiz gerecek bilgi verirseniz sevinirim.

 19. sınav başvuru dilekçesi nasıl temin edilir?

 20. Renk körlüğü için bi sıkıntı olurmu

 21. parkur da neler yapıcaz ne gibi aşamalar var

 22. admin kolumda dövme var ama tişört giydiğim zaman gözükmüyo sorun olur mu ?

 23. Mrb admin ben geçen sene fabrikada iş kazası geçirdim vucudumun belli yerlerinde yanıklar olutu güneş yanılgı gibi izler kaldı sorun olurmu sonuçta iş kazası sonucu oldu ve saglıgı ma bi zararı yok sadece iz kaldı

 24. Merhaba admin sağ orta parmagim küçükken geçirdiğim bir. Kaza sonucu çok az kısa içinden çıkan tirnagimda şekil olarak normal tirnaklardan farklı duruyor dikkatli bakarsan belli oluyor sizce sorun olurmu

 25. Mrb admin. Gözlük kullanmak sıkıntı oluyor mu. Benim uzak gözlüğü ve 1.50 numara.

 26. Mrhb bende bitlis’in güroymak ilçesinde başvuru yaptım söyle bir sıkıntı var askerlikten muaf oldum ayağımda pilatin var ama bu koşmama is yapmama engel değil bana engel olurmu

 27. Mrb admin fiziki parkur hakkında bilgi istiyorum nasıl parkura calısabilirz tesekkürler

 28. Ben ilçede ikamet ediyorum ama bağlı oldugum ilde görev yapmak istiyorum olurmu yoksa ilçede mi gorev yapacam

 29. Hayırlı geceler belimde dovme var ptoblem olurmu eskiden hicbir kuruma giremedim bu yonetmelikte sorun olur mu buyukluk farkediyormu dovmede

 30. merhaba admin iki omzumdan tşörtün bitimine kadar façalar derinvar küçük var bayaa var. ön sağlıkta elenirmiyim

 31. böbrek taşı dağlık kontrolünde sikinti yaratır mi 1.6 milim

 32. Mrb admin ben bundan kaç yıl önce polislik uzmanlık sınavlarını gecmeme rağmen her defasında sağlık raporuna takılıp eleniyordum hatta mesai bitimine kadar amaliyat olup gelirsem geçeceğim söylendi ve geldiğimde öyle bişey denilmedigi söylendi bırakmıştım sınavı falan herseyi ama bu bekçilik sınavlarlarını yaş sınırı değişimi kurtardığı için denemek istiyorum sizce aynı sıkıntılarla karşılaşırmıyım

 33. Usta sen bekçi olurken spor olarak sağlık olarak ne şartlar istendi kısaca bilgi verebilirmisin mesela genel kültür sorularımı yoksa bildiğimiz çoğrafya Türkçe matematik sorularımı

 34. Merhabalar admin sol gözümü kapatınca sağ gözümle harfleri ve sayıları okuyamıyorum .Yani sağ gözüm yüzde 15 görüyor ve harf okutuyorlarmı ön saglıkta ??tesekklürler şimdiden

 35. Merhaba.bekci calisma saatleri ve dinlenme saatleri hakkinda bilgi verirmisiniz.tesekkurler.

 36. Ben sol diz çapraz bağlardan ameliyat oldum sorun teşkil eder mi bana herhangi bir engeli yok

 37. Bende 2 gozumdede keratakonus yani gozde perdesinde korneada bonbelesme var uzmanlik sinavindan elendim bundada ayni olurmu basvurdum ayni elenirsem sinava girmeden sinav ucretini geri alabilirmiyim

 38. Bisi merak ettim allah nasip etti girdik diyelim fiziki yeterlilik de neler yapılıyor

  • Polis parkuru gibi bir parkura gireceksin.

  • merhaba sınava ne zman gırecegımız ne zman acıklanır acaba bırde sınava gırene kadar herhangı baska bır ıslem yapacakmıyız evrak konusunda

  • Şu an sınavlara çalışmaktan başka yapacağınız birşey yok.

 39. Sayın admin on sağlıkta ve son sağlık kontrollerinde kollara vs çok dikkatli bakiliyormu.ben dovmem den çok şüpheliyim. Kontrolde profesyonel makyajla kapatıcam sonra lazerle sildiricem tabi ama önemli olan sağlıkta geçmem.

 40. Slm benim sol gözümde hafif kayıklık var sorun olur mu

 41. Orta okul mezunları başvura biliyorlarmı.?

 42. Basvuru icin evraklari goturdugumuzde sozlu mulakat ta olmus oluyor mu yoksa sadece evraklari ve saglik kontrolunden mi gececeğiz

 43. spor mülakatı tam olarak nasıl oluyor

 44. Slm admin istenilen evrakları bilgisayar ortamındamı yoksa kendi el yazımızla mı dolduracağız

 45. Fiziki yeterlilik parkurunu 60 saniyede yapamazsak şayet direk eleniyor muyuz ?

 46. Boy kilo endeksi 30.4 çıkıyo bu konuda esneklik gosterirlermi

 47. Admin kardes bu Fiziki Yeterlilik Sınavında 100 tam puan demişsin. Hangi sürenin üstüne çıkarsak 100 puandan saniye başına düşüş başlıyor ?

 48. evrak teslimine gidince ne yapacagız,yanımızda ne getirmeliyiz

 49. Admin cuma gecesi aciklandi mukatlarin ve aksam gordum hafta sonu girdi terhis belgesini alamadm şubeden ve mezuniyet belgemide bulamadm bunlar e.devlertn cikarttim kabul olurmu

 50. Admin spor parkuru en geç kac saniyede yapmamız gerekiyo

 51. Merhaba; ikametgahda bulundugum il de 17.07.2017 tarihinde geldigim gorunuyor ve evraklari goturecegim tarih 09.07.2018 fakat işim geregi il degistirdim ve ocak 2017 den bu yana burdayım ikametgahimi geç aldirmisim sorun cikarirlar mi ??

 52. Evrak teslim tarihlerine nereden ulaşacağız, her adayın belli bir evrak teslim tarihi varmı. Teşekkürler

 53. açık lise okuyorum bu sene son senem 15 kredim kaldı başvuru yapdım sınav kagıdım cıkdı o gun açık lise sorun olurmu

 54. Admin engellik durum bildirir belgesini nerden temin ederiz ?

 55. ADMİN BU ŞAHSEN BAŞVURUYA GİTTİĞİMİZDE VEYA GENELİNDE YAZILIYA SÖZLÜ MÜLAKATA GİTTİĞİMİZ ZAMAN KILIK KIYAFET DÜZENİNE DİKKAT EDİLİYOR MU. BAZI ALDIĞIM DUYUMLARDA TAKIM ELBİSE SAÇ SAKAL TIRAŞINA FİLAN BAKILIYOR OLUMSUZ ETKİ YAPABİLİR DENDİ NE KADAR DOĞRU ACABA

 56. Admin kardes bu istenilen belgeler hepsi aslı mi olacak yoksa fotokopi yeterlimi. Terhis belgesi e devletten çıkarsak kabul ederler mi. Bide bu sağlık raporu belgesi sağlık ocağından mi alacaz.

 57. 2016da spor mulakatına girdigimde 72 metrelik parkur vardı. simdiki parkurda bir degişiklik var mı ? Barfiks,denge cubugu ve iki demire tutup gecme

 58. Admin boyum 1.66 bi sıkıntı olur mu acaba

 59. Merhaba benim iki sorum olacaktı birincisi boy ve kilo en az kaç olması gerekiyor ikincisi ortaokul olanlar girebiliyor mu sitede ilk girebiliyor yazıyordu daha sonra başvuru ken lise yaziyordu

 60. SN admin mülakat sadece parkurla mı sınırlı yoksa balfix vs var mı ?

 61. Koşu barfix şınav varmı

 62. Sn admin geçtiğimiz mulakatta dovmeden elendim. Fondetenle kapatmistim ama gördüler. Bi dahaki mulakatta bu sorun teşkil edermi. Lazer e gidiyorum çıkmış olur ozaman ama kadar.

 63. Admin spor mulakatinne zaman olacak

 64. Sn admin on sağlıkta kolumdaki dovmeyi fondetenle kapatmistim ama görüldü elendim.bidahaki on sağlıkta sildırmış olsam sıkıntı olurmu bu durum

 65. Admin abim bekçilik mülakatında ön sağlığa girdi ve geçti bir dahaki mülakatı sorduğumuzda sizin haberiniz olur demişler takvim açıklama diye 2 ayı geçti bir daha haber alamadık takvime dair sen bir şeyler söyle bari

 66. Sevgili admin spordan çok korkuyorum.Gecen yıllarda 2 defa elendim pomemden .57 saniye yapmıştım.Bu parkurun daha farklı olma ihtimali var mı? Bana ne tavsiye edersin? Tesekkurler

 67. Sevgili admin spordan çok korkuyorum.Gecen yıllarda 2 defa elendim pomemden .57 saniye yapmıştım.Bu parkurun daha farklı olma ihtimali var mı? Bana ne tavsiye edersin? Tesekkurler.

 68. Merhabalar admin bekci parkurunu kaç saniyede tamamlayınca kazanmış okuyoruz bunun hakkında bilgilendirebilirmisiniz bizi

 69. Soner canyurt

  Daha oncede mahalle bekcilik uygulamasina ucret odedim ve su an ucret isteniyor yardimci olun lutfen

 70. Merhaba puan sıralaması neye göre yapılıyor sıralama en erken yapandan aşağıya doğru mu gidecek ?

 71. Parkur nasıl olacak bilginiz var mı

 72. fiziki yeterlilik ve sözlü mülakat aynı gün mü

 73. Nasil ogrenebiliriz sozlu ile fiziki ayni gun mu degil mi

 74. Arkadaşlar bugün parkur açıklanınca çalışmaya başladık 3 arkadaş talihsiz bir şekilde ayağımı burktum ve alt uç finula kemiğimde kırık meydana geldi bugün alçıya alındı doktora durumdan bahsettim 3 haftaya en erken alçıdan çıkar dedi sınav günü ne zaman olur belli mi belli olunca ileri tarihe erteleme şansımız oluyor mu bilgisi olan yazsın lütfen

  • Kardeşim bugün açıklandı 4 kasımdaymış hem parkur hem sözlü aynı gün ve aynı saat

 75. Ali erdem atış

  İstanbulda bekcilik parkuruna hazırlanacak arkadaşlar iletişime geçebilir. 0541 818 30 68

 76. Arkadaşlar spor mülakatına çağırmaşarı tahmini ne kadar sürer ??

 77. Merhaba bu gün kimligimi düşürdüm.fakat ehliyetim var sınava ehliyetle gire bilirmiyim.iyi aksamlar

 78. Kardeşim bu maddelerin 3. Maddesinde sağlık raporu gibi bir şey isteniyor onu nerde alıcaz tam olarak

 79. Selamünaleykum, 30 unda fiziki ve sözlü mülakat var.kirikkaleden konya eregliye ve takım elbise , spor kıyafeti birlikte mı olacak?

 80. Admın kardeşim bu atamada bulundugun ilçe geneli mi yoksa bulundugun ilçede mi görev yapıyorsun

 81. Parkur için doldurulan dilekçe nereye verilecek?

 82. Fiziki yeterlilik sınavında sakal kesilir mi ?

 83. Selam aleyküm sınav tarihi 4 ünden başaka olan varmı 5 i veya 6 şında girecek olan benim kpss sınavı var başvurmam halinde benim mülakat tarihim değiştirilme olasılığı nedir bilgisi olan var mı teşekkürler

 84. Takmayı nizami şekilde değil yamuk atsak problem olur mu

 85. Ayagım sakatlandı parkur sinavını erteleme imkanim var mi bu konuda bilgi alabilirmiyim

 86. merhaba admin ilk saglık kontrolünde boy kilo ölçtüler parkurda tekrar ölçüp eleme yapacaklarmı ?

 87. Bekcilik Parkur ve sinavi hangi kurum yapiyor, nereye bagli ?

 88. Şu anda arkadaşım sınavda ne zaman çıkabilir ben dışarda mağdur kaldım herşeyim arabada anahtar ise onda kaldı

 89. Selamün Aleyküm öncellikle ikamet ettiğin il dışında fiziki yeterlilik ve sözlü mülakata giren var mı bu normal mi bi yanlışlık var mı ?

 90. Benim fiziki yeterlilik sınavın bulundugum ilde degil başka bi ilde bu normal mi yani başka kimsede böyle oldumu yoksa bi yanlıslık mı var ?

 91. nrb admin atamalarda üniversite ve lise bitirenler arasında ayrım yapıyolarmı?
  yoksa sadece sınav sonuçlarınamı bakıyolar?

 92. Adminim mulakata ktılacam ama giriş belgesinden hariç sağlık raporunu nasıl çıkaracaz bilgi aşabilirmiyim tşler

 93. Admin merhaba fiziki parkura geç kaldım sonraki kı gün gitsem olur mu

 94. Merhaba ben bir karışıklık nedeni ile fiziki yeterlilik sınavına giremedim telafi yaparlar mı? Mail attım Arnavutköy pomeme geri dönüş yapılmadı ne olur acaba

 95. Fiziki parkurdan 1 saniye ile geçemedim tekrar ne zaman girebilirim birde tekrar yazılıya girmem gerekirmi

 96. 50.99 saniye ile parkurda elenilir mi

 97. Sonuclar ne zamn aciklanir

 98. Aga sonuçlar 7 kasımda açıklanacaktı. E erkene almışlar. Haberimiz bile yok

 99. Adminim sınav sonuçları ne zaman açıklanacak herhangi bir bilginiz varmı , ayrıca mulakatta bana sorulan soruyu doğru cevap verdim kazanma şansım ne kadar

 100. Özgür içözlü

  10 bin alımı için mart 2019 dan bahsediyorlar ama 13 nisan 5 mayıs arası askerde olucam onun ayarlamasını yapıyorlar mı?

 101. Öncelikle merhaba bedelli askerlik yapanlar başvuru yapabiliyor mu ?

 102. Selam spor parkuru ve mülakat aynı gün mü acaba

 103. Kppss şartı var mı

 104. ADAY değerlendirme ve seçme sınavı giriş belgesi açıklandı .sadece yazılı sınavamı girecz ? Sağlık kontrolü yapılackmı bide parkur sınavıyla sözlü sınav tarihleri aynı günmü yapılıyo?

 105. oğuzhan akpınar

  ön başvuruda benim ve eşimin yönetmeliğin 5.maddesine ilişkin dilekçemi polis gerek yok diyerek almadı sıkıntı olurmu

 106. en son egılıp kalkmalı parkurda kac metre uzunlugunda acaba ?

 107. Sınav ne zaman olacak bilginiz varmı

 108. Sinav ne zaman peki

 109. kolay gelsin sinav ve parkur ayni gunmu acaba bilginiz varmi

  • Aynı gün

  • ben biraz önce AYDIN POMEM’i aradım parkur ve sözlü mülakat aynı gün olmayacak diye söylediler ve akademinin internette yaptığı açıklamada fiziki yeterlilik parkurundan geçelere polis akademisi sitesinden sözlü mülakat yeri ve zamanı duyurulacak diyor siz neye dayanarak aynı gün diye bilgi veriyorusnz ?

  • Eski yorumlara bakıp bakıp yazmayın. OKUYUN

 110. pardon parkur ve mulakat ayni gunmu bellimi

 111. Selamun Aleyküm fiziki sınav ve mülakat tahminen ne zaman olur?

 112. Geçmiş sorularsa size parkur ve mülakat aynı gün mü olacak sorusu sorulmuş siz hayır demişsiniz, ama şimdi evet diyorsunuz, hangisi doğru ?

  pomemin sayfazında fizik parkur ilanını görünce bir an sevindim yoksa yer ve tarih mi belli oldu diye, ama sadece talimatmış

 113. Abdurrahman Beşyapraklar Dağdelenoğulları

  örneğin sınav parkur ve mülakattan gıdım gıdım geçecek şekilde puanlar aldık, 53,60,70 Ancak mülakat yapan adam puanlar düşük olsa bile senin giyim tarzını stilini konuşmanı ve kültür düzeyini beğendi, ancak puan düşük, bu durumda yinede geçme ihtimalin var mı, adam puanı boşver bu çocuk bu işi yapar deyip inandı ve kararını verdi, seni aldık, deme gibi bir ihtimali var mı? yoksa illa ki puanlar yoluyla mı oluyor bu iş

 114. mrb ben 55 puan aldim bekci olmam icin bu puanim azmi sansim varmidir acaba

 115. semt-i kocasinan

  Gecen sene 50 saniye sure vardi bu sene 48 e indirmisler heralde sanki ozel harekat aliyolar …

 116. Fiziki parkur hemen sonra mulakat ne zaman olur beraber olacakti hani admin utku bey güvenlik a araştırması ne kadar bir vakit alir tahmini hafta?

 117. Geçen sene saniye 50 idi parkurda bu sene 48
  2 saniye öne çekmişler doğru mu admin..?
  Birde bı sene fiziki parkur ile mülakat aynı gün mü..?

 118. Admin ayın 23 ünde bi okulda sınav gosteriyor şimdi biz orada fiziki yeterlilik sinavina ve sozlu mulakata girecekmiyiz lütfen cevaplarsan çok sevinirim

 119. Admin parkurda önce tekrar endeks’e bakılacak mı?

 120. Admin parkurdan önce tekrar endeks’e bakılacak mı?

 121. Yeni alım için ne zaman duyuru olur

 122. Admin sınav zamanı 23.08.2019 olarak geçiyor bu sadece spor mülakatı mi? Sözlü mülakat farklı bir zaman mi olacak yoksa ikiside aynı gün mü? Birde ben askerliği bedelli olarak yaptım puanımda 55 herhangi bir sorun olur mu ?

 123. Merhaba 2018 yılı ilanına baktım fiziki mülakat ve sözlü sınav aynı gün yapılacak yazıyor ama bu senekinde sadece fiziki mülakat yazıyor

 124. Haftaya girecegimiz parkur mülakatında spor kiyafet kendimiz goturecekmiyiz bide sozlu mulakat ayni gunmu yapilacak takim elbise filan goturelimmi

 125. Admin şimdi ayın 23 ünde ne yapacaz biz

 126. admin hazır gitsek olurmu şort ve tişörtle

 127. Utku bey son bilgi nedir acaba.fiziki yeterlilik tarihi verildi ama ayni gun sozlu mulakat olacakmi acaba.net bilgi nedir acaba

 128. Admin selamünaleyküm. Parkur ve mülakat aynı gün mü olacak. Açıklamada mülakatla ilgili birsey denilmemis.

 129. Admin bide sınav merkezi ve sınav yerleri farkli yerleri gosteriyor hangisinde parkura girecez biz

 130. Saniye süresi 48den 45e düşmüş die bir duyum aldım doğruluğu nedir biliyormusunuz

 131. Itirazlar nezaman aciklanacak tahmini bilgisi olan olan yokmu

 132. Admin spor ile sozlu ayni gun olacak demistin ama giris belgesinde oyle bir ibare yok sadece spor mu olacak

 133. Admin, parkur çalışırken kasık tarafında yırtılma oldu ve koşmama engel oluyor, bu halde topallaya topallaya parkuru 46 saniyede tamamlıyorum, çok gıdım gıdım oluyor, hal böyle olunca 60 puan anca gelecek.5 günüm kaldı, artık o güne kadar dinlenmeye geçeceğim, ancak kondisyondan düşermiyim onu merak ediyorum, sonuçta parkuru biliyorum ve tamamlıyorum zorda olsa, dinlenmem gerektiğini söyledi doktor ilaç tedavisi ile o güne kadar onarmaya çalışacağız, ne düşünüyorsun?

  • Dinlenin, onarım yapın ve zorlamayın. Sınav okulunuza başvurun günü değiştirme ihtimalleri var.

 134. parkurdan 60 alan eleniyor diyor. fakat 48 saniye karşılığı 60, 48.99 saniye yapan elenecek doğru mu?

  • Saliseler sayılmıyor.

  • admin meraba mulakati ve sozlu sinavi gecen nezamam egiteme baslicak ve goreve bilgin varmi

  • Sene sonunu bulur

  • Admin, şu konuda net bilgi verirmisiniz, yani 60 alan eleniyor mu elenmiyor mu? mesela 48.99 da bitirdim, saniyeler sayılmadı ve 60 puan geldi, mülakate gimeye hak kazandım mı?

  • Kazanırsın.

  • Ben 48,73 yaptım elenmedim saliseler sayılmıyor parkurun sonunda kendini atabilirsin engelden çıkınca buna engel olmuyorlar süreyi durdurman yeterli dedi hoca ben kayseri pomem de soyisim den dolayı parkura ilk çıkan oldum ben geçtim gerisini izleyemedim çünkü hem ilk çıkma heycanı hemde kondisyon eksikliği sebebiyle nefesimi toplamam 15 20 dakikamı aldı lavaboya koştum 🙂 allah herkese hayırlısını versin

  • hocam merhaba. öncelikle hayırlı olsun diyeyim. parkura hiç çalıştın mı? ve de dikkat etmemiz gereken bir nokta var mı açıklar mısınız teşekkür ederim şimdiden. ben hiç çalışmadım ama eski futbolcuyum koşum iyi buna güveniyorum ve de youtube da videolar izleyip kendimi hazırlamaya çalışıyrum.

  • parkura 1-2 kere girmen lazım.yoksa çok sıkıntı çekeresin. göründüğü gibi kolay olmuyor malesef

 135. Parkur sinavini 1 saniyeyle kaybettik. Seneye tekrar bastan sinava basvuru yapabiliyormuyuz

 136. “Fiziki yeterlilik parkurunu 40saniye ve daha aşağı
  sürede tamamlayan erkek adaylar 100 tam puan alırlar.” Diyor kafam karıştı 46 saniyede tamamladım parkuru 40-48 puan arası 100 puan mı sayılıyor

 137. merhaba parkurdan 100 almamız sözlü mülakatta bir etkisi olurmu Utku bey

 138. Spor ayakkabı giymeden yapabiliyor muyuz administration

 139. Spor ayakkabı giymeden gidebiliyor muyuz

 140. Selamun aleykm şimdi 48.99 yapsan 48 olarak mi kabul ediliyor

 141. merhaba bugun parkura girdim yanliz lastik etabinda takildim döndum ve tekrar yaptim 47 saniyede bitirdim .2 puan ceza yazdilar gakat lastiklerin hepsini yaptigima eminim nasil itiraz edebilirim

 142. Parkur sınavı saat kaçta bitecek

 143. Merhaba. Sınavı geçtim fakat parkur aşamasına kişisel sebeplerden dolayı giremedim. Herhangi bir sıkıntı olur mu?

 144. Spor parkuru için 26 tarihinde yazıyor ama bir aksilik oldu 27 veya 28 girme durumumuz olur mu veya 26 si için rapor geçerli olur mu bir günlük acil yardım

 145. Yanimiza giderken ne goturecez spor kiyafeti giyiptemi gidicez cevaplarsaniz sevjnirim tesekurler

 146. Parkur sınavından 49 aldım.Parkur gerçekten çok kayıyordu ve çıplak ayakla giren arkadaşlarım bile geçemedi çok çalıştığımız halde..ıtiraz etme hakkımız var mı ?

 147. admin merhaba;
  ben ayın 22 de parkura girdim 49 sn bitirdiğim için elendim elim kırık olduğu için ayın 1ne kadar raporluyum.
  parkura girmeden bir gün önce yani ayın21 de samsun 19mayıs pmyo müdürlüğünü arayıp durumumu anlattım fiziki parkur günümü değiştirmek son güne almak istiyorum dedim onlarda dilekçe yazıp raporunuz ile mail atın dediler yaptım gönderdim ertelenip ertelenmediğini öğrenemediğim için 22de gidip sordurdum değişiklik yapılmamış ya spora kırık elle girersin yada direk eleriz dediler. benim buna itiraz etme şansım var mı ? mailim herşeyim duruyor 29 erteleseler rahat geçerdim. cevap verirsen sevinirim.

 148. Fizikten 45 saniye yaptım kaç puan oluyor

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir