Türkiye Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşları Birliği Kuruldu – BekçiAlımı

Türkiye Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşları Birliği Kuruldu

Resmi Gazetede yayınlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile Türkiye Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşları Birliği kuruldu. İstanbul merkezli olacak olan birlik, Türkiye de faaliyet gösteren ödeme ve elektronik para kuruluşlarının tümünü kapsayacak ve onlara yönelik faaliyetlerde bulunacak.

Birliğin Amacı

  • Birliğin amacı; üyelerinin müşterek ihtiyaçlarını karşılamak,
  • mesleki faaliyetlerini kolaylaştırmak, birbirleri,
  • temsilcileri ve müşterileri ile olan ilişkilerinde dürüstlügü ve güveni hâkim kılmak üzere meslek disiplini ve ahlâkını korumak,
  • üyelerin dayanışma içerisinde çalışmasını,
  • iktisadi menfaatlerinin korunmasını ve mesleki konularda gelişimini sağlamak,
  • üyeler arasında rekabetçi ortamın korunmasını,
  • haksız rekabetin önlenmesini ve ödemeler alanının gelişmesini temin etmektir.

Görev ve Yetkileri

a) Mesleğin gelişmesini sağlamak amacıyla eğitim, tanıtım ve araştırma faaliyetlerinde bulunmak.
b) Meslek ilkelerini belirlemek suretiyle üyelerin mesleğin gerektirdigi disiplin ve birlik içinde ekonominin ihtiyaçlarına uygun olarak çalışmalarını sağlamak.
c) Üye kuruluş mensuplarının uyacakları meslek ilkeleri ve standartlarını belirlemek.
ç) İlgili mevzuat uyarınca alınan kararlar ile Bankaca alınması istenilen tedbirleri üyelerine duyurmak.
d) Üyeleri arasında haksız rekabeti önlemek amacıyla gerekli her türlü tedbiri almak ve uygulamak.
e) Üyelerin ilan ve reklamlarında uyacakları esas ve şartları tür, sekil, nitelik ve miktar itibarıyla tespit etmek.
f) Üyelerin ortak menfaatlerini ilgilendiren konularda Yönetim Kurulu kararına istinaden dava açmak.
g) Üyeleri arasında ortak projelere ilişkin iş birliğini temin etmek.
ğ) 7/11/2013 tarihli ve 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun hükümleri ve diger kanunlarla tanınmış müracaat hakları saklı kalmak kaydıyla üyeler ve bireysel müşterileri arasındaki ihtilafların değerlendirilmesi ve çözüme kavuşturulmasını temin etmek üzere hazırlayacağı ve Bankaca onaylanan usul ve esaslar dâhilinde hakem heyeti oluşturmak.
h) Ödemeler alanının ve üyelerin faaliyetlerinin gelişmesini sağlamak üzere strateji oluşturmak ve söz konusu stratejinin uygulanmasına yönelik kararlar almak.
ı) Üyeleri temsilen ulusal ve uluslararası kuruluşlarla iş birliği yapmak, ödeme kuruluşları ve elektronik para kuruluşlarını tanıtmak ve bu konuda kamuoyunu aydınlatmak için çalışmalarda bulunmak.
i) Ulusal ve uluslararası mesleki gelişmeleri, kanuni ve idari düzenlemeleri izleyerek bu konuda üyeleri bilgilendirmek.
j)Üyeleri hakkında yapılan şikâyetleri değerlendirerek yapılan işlemin sonuçlarını Bankaya bildirmek ve üyelerle paylaşmak.
k) Birliğin aldığı karar ve tedbirlerin uygulanmasını takip etmek, bunlara zamanında ve tam olarak uymayan üyeler hakkında bu Statüde öngörülen disiplin cezalarını vermek.
l) Üyelere ilişkin genel ve istatistiki bilgileri tutmak ve düzenli olarak kamuya açıklamak.
m) Birlik ile Banka arasında talep edilen çerçevede düzenli bilgi akışını sağlamak.

Yazar: Utku DEMİR

Merhaba. Ankara'da ikamet etmekteyim. Bekçilik mesleğine aday biriyim. Sitemize haber yazmakta ve kullanıcılardan gelen yorumları cevaplamaktayım. Bana ulaşmak için e-posta adresimi kullanabilirsiniz. (iletisim@bekcialimi.com)

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir