Namık Kemal Kimdir? Namık Kemal’in Biyografisi – BekçiAlımı

Namık Kemal Kimdir? Namık Kemal’in Biyografisi

Türk milliyetçiliğine ilham kaynağı olmuş olan ünlü yazar Namık Kemal kimdir? İşte Namık Kemal’in yaşam öyküsü ve eserleri hakkında merak edilen tüm bilgiler sizlerle!

Namık Kemal Kimdir?

Tarihler 21 Aralık 1840’ı gösterirken Tekirdağ’da Mehmed Kemal adına sahip olacak bir çocuk dünyaya geldi. Babası, bir dönem müneccimbaşılık yapmıştır. Mehmed Kemal’e Namık adını şair Eşref Paşa vermiştir. Namık Kemal annesini küçük yaşında kaybedince çocukluğunu dedesinin yanında Rumeli ve Anadolu’nun çeşitli yerlerinde geçirdi. Bu yüzden özel eğitim gördü. Farsça ve Arapça öğrendi.

Namık Kemal 18 yaşına geldiğinde ise İstanbul’a babasının yanına döndü. 1863 senesinde ise Babıali Tercüme Odası’nın katibi şeklinde göreve başladı. Dört yıl çalıştığı katiplikte dönemin önemli sanatçılarıyla ve düşünürleriyle tanışma fırsatı buldu.

Namık Kemal kimdir anlatmaya devam ediyoruz. Tasvir-i Efkar gazetesinde ise hükümete yönelik eleştirel yazılar yazmaktaydı. Gazete 1867 yılında Yeni Osmanlılar Cemiyeti’nin görüşleri çerçevesinde yaptığı yayın sebebi ile kapatıldı. İstanbul’dan uzak olması için Namık Kemal, Erzurum’a vali muavini olarak atandı. Bu göreve gitmek istemeyen Namık Kemal, Mustafa Fazıl Paşa’nın çağırması üzerine Ziya Paşa ile Paris’e kaçtı. Aradan biraz zaman geçince oradan da Londra’ya geçip Mustafa Fazıl Paşa’nın para desteği ile Ali Suavi’nin Yeni Osmanlılar adı ile çıkarmış olduğu Muhbir gazetesinde yazmaya başladı. Ancak Namık Kemal, Ali Suavi ile anlaşamayınca Muhbir’den ayrıldı.

Vatan Yahut Silistre…

Namık Kemal kimdir diye merak edenler için şu bilgileri de aktaralım; 1868 yılında ise yeniden Fazıl Paşa’nın yardımı ile Hürriyet gazetesini çıkardı. Belli başlı anlaşmazlıklar yaşanınca Avrupa’da desteksiz kaldı ve 1870 yılında Hüsnü Paşa’nın çağrısı üzerine İstanbul’a döndü. Reşat Nuri ve Ebüzziya Tevfik beylerle beraber 1872 yılında İbret gazetesini kiralamışlardır. Yayınlanan bir yazısı üzerine aynı yıl gazete 4 ay kapatıldı. Bunun üzerine Gelibolu mutasarrıflığına İstanbul’dan uzaklaştırılmak amacı ile atanmıştır. O meşhur ‘’Vatan Yahut Silistre’’ oyununu orada yazmaya başlamıştır. 1873 yılında ise Gedikpaşa Tiyatrosu’nda sahnelenmiştir. Oyunu izleyenler arasında tartışma çıkmıştır ve Namık Kemal arkadaşları ile beraber tutuklanmıştır. Bu defa Magosa’ya sürgüne gönderilmiştir. Namık Kemal 2 Aralık 1888 yılında Yunanistan’da ölmüştür.

Eserleriyle Namık Kemal Kimdir?

Namık Kemal en çok tiyatro alanında eserler çıkarmıştır. Namık Kemal’in eserlerini şu şekilde sıralayabiliriz:

Tiyatro

 • Vatan Yahut Silistre (1873)
 • Gülnihal (1875)
 • Akif Bey (1874)
 • Kara Bela (1908)
 • Zavallı Çocuk (1873)
 • Celaleddin Harzemşah (1885)

Roman

 • İntibah (1876)
 • Cezmi (1880)

Edebi Tenkitleri

 • Tahrib-i Harabat (1885)
 • Takip (1885)
 • Renan Müdafanamesi (1908)

Yazar: Fatma YÜKSEL

Medya ve iletişim mezunuyum. Dijital pazarlama, sosyal medya ve içerik yazarlığı alanlarında uzun zamandır aktif rol alıyorum. Ayrıca, dijital reklam ve tasarım işleriyle de ilgileniyorum. Bir yandan da eğitimime devam ediyorum.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir