MSÜ Ürogenital Organ Hastalıkları ve Sağlık Şartları – BekçiAlımı

MSÜ Ürogenital Organ Hastalıkları ve Sağlık Şartları

Milli Savunma Üniversitesi’ni tercih edecek olan asker adaylarında belli sağlık şartları ve yeterlilikleri aranmaktadır. Harp okulları ve astsubay meslek yüksekokullarını okuyarak askeri kariyer düşünen gençlerde aranan sağlık yeterlilikleri ı MSÜ sağlık şartları ve yeterlilikleri yönetmeliğinde yer almaktadır. Aşağıda testis, böbrek ve cinsel organlara yönelik ürogenital organ hastalıkları ve sağlık şartlarını bulabilirsiniz.

MADDE 53

Aşağıdaki durumlar MÜS öğrencisi olmanıza engel değildir:

 • Genel vücut ve böbrek fonksiyonlarını bozmayan böbrek, pelvis renalis, üreter ve
  mesanenin şekil bozuklukları, iyi huylu tümörleri, konjenital anomalileri, nedeni bilinmeyen izole mikroskobik hematürileri.
 • Genel vücut ve böbrek fonksiyonlarını bozmayan, komplikasyon yapmamış böbrek, üreter ve mesanenin taşları ve ameliyatları ve bunların nüks eden taşları.
 • Genel vücut ve böbrek fonksiyonlarını bozmayan, tıbbi ya da konservatif tedavilerle düzeltilebilir olduğu ortaya konmuş idiyopatik ya da nörojenik gece işemeleri dahil işeme fonksiyon bozukluğu.
 • Genel vücut ve böbrek fonksiyonlarını bozmayan, kadınlarda çalışma gücünü bozmayacak ve tedavi edilebilir nitelikteki pelvik organ prolapsları, alt üriner sistem fonksiyon bozuklukları ve genitoüriner ağrı sendromları; erkek ya da kadında üriner sistemle ilişkili tedavi edilebilir nitelikteki fistüller.
 • Genel vücut ve böbrek fonksiyonlarını bozmayan, laboratuvar bulguları ile saptanmış, tedavi ve istirahat ile tamamen iyileşmiş, fonksiyonel bozukluk ya da komplikasyona neden olmamış üriner sistem tüberkülozu.
 • Prostat, üretra ve penisin fonksiyon bozukluğu yapmamış, tedavi ile iyileşen, hasta- lıkları ve şekil bozuklukları.
 • Bir ya da iki testisin iç salgı bozukluğu yapmamış ve kişinin erkeklik niteliklerini bozmamış inmemiş testis, hidrosel, grade III varikosel gibi hastalıkları ile bunların sekel ve ameliyatları (Testiste atrofiye neden olmamış hidrosel, varikosel ve ameliyatları ile inmemiş testis ameliyatları öğrenci olmaya engel teşkil etmez.).
 • Tek ya da iki taraflı testis ve eklerinin sekonder seks karakterlerini bozmamış ve testiküler hormonal fonksiyon bozukluğu yapmamış, doğumsal ya da edinsel bozuklukları, sekelleri, ameliyatları.

Aşağıdaki durumlar MÜS öğrencisi olmanıza engeldir:

 1. Görüntüleme yöntemleriyle (USG ya da BT) varlığı saptanan, böbrek sintigrafisinde veya manyetik rezonans görüntülemede tek böbrekte fonksiyon bozukluğuna yol açmış üriner sistemin doğmalık ya da edinsel patolojileri ya da ameliyatları; her iki böbrekte ileri derecede kalisyel deformasyon, skar dokusu, çoğul taş oluşumu gibi komplikasyonlara yol açmış üriner sistemin doğmalık ya da edinsel patolojileri ya da ameliyatları; fonksiyon bozukluğuna bakılmaksızın renal ptozis hariç her türlü renal ektopi ve ototransplantasyon.
 2. En az beş aylık tıbbi ya da konservatif tedavilerle düzeltilebilir olmadığı ortaya konmuş idiyopatik ya da nörojenik gece işemeleri dahil işeme fonksiyon bozukluğu, bu tanılarla ve genitoüriner ağrı sendromları ağrı tanısı ile tekrarlayan botilinum toksin enjeksiyonlusu veya mesane pili (sakral nöromodülasyon) implantasyonlusu.
 3. Laboratuvar bulguları ile saptanmış, çok ilaca dirençli olduğu bakteriyolojik olarak gösterilmiş ya da tedavi ve istirahat sonucunda fonksiyonel bozukluk veya komplikasyona neden olduğu anlaşılan üriner sistem tüberkülozu.
 4. Laboratuvar bulguları ile saptanmış, istirahat ve tedavi ile iyileşmeyen, iki yıllık antitüberküloz tedaviden sonra bakteriyolojik veya patolojik olarak aktivitesini devam ettiren kronik üriner sistem tüberkülozu.
 5. Böbrek, üreter ve mesanenin kişinin çalışma gücünü azaltan ve ileri derecede fonksiyon bozukluğu yapmış bir ya da iki taraflı anomalileri, hastalıkları, sekelleri, ameliyatları ve nüks eden böbrek taşları.
 6. Üretero-kütanestomi ve üretero-enterestomi ameliyatları, üriner diversiyon amaçlı gastrointestinal sistemin kullanıldığı ameliyatlar, mesanenin her çeşit ögmentasyon ameliyatları.
 7. Tıbbi ve cerrahi tedavinin yarar sağlamadığı üriner sistem fistülleri.
 8. Bir böbreğin çıkarılması ya da fonksiyon bakımından yok hükmünde olması.
 9. Üriner sistemin kötü huylu tümörleri ve ameliyatları.
 10. Üriner sistemin ileri derecede fonksiyon bozukluğu yapmış inoperabl iyi huylu tümörleri.
 11. Üretrotomi intern veya üretroplasti ekstern ameliyatına rağmen tekrarlayan üretra darlıkları, üretral stent uygulamaları, penil protezler, parsiyel penektomiler.
 12. Enkontinansla birlikte olan üretra anomalileri ve ameliyatları, devamlı dilatasyon gerektiren üretra darlıkları, artifisyel sfinkter ameliyatları.
 13. Kötü huylu prostat tümörleri ve ameliyatları.
 14. Tek ya da iki taraflı testis ve eklerinin sekonder seks karakterlerini bozmamış ancak testiküler hormonal fonksiyon bozukluğu yapmış, doğumsal ya da edinsel bozuklukları, ameliyatları.
 15. Tedavi ve kontrol sonucu tıbbi ve cerrahi tedaviden yararlanmış bir veya iki taraflı epi- didim ve testis tüberkülozu.
 16. Tıbbi ve cerrahi tedaviden yararlanmadığı saptanan iki taraflı testis ve epididimis tüberkülozu.
 17. Tedavi ile düzeltilmesi imkânsız olan veya cerrahi tedavi ile kısmi düzelme sağlanan hermafrodismus.
 18. Bileteral testis yokluğu ya da her iki testisin çıkarılması.
 19. Kötü huylu testis tümörleri.
 20. Bir ya da iki taraflı testis ve eklerinin sekonder seks karakterlerini bozmuş doğumsal ya
  da edinsel bozuklukları ve ameliyatları.

Yazar: Utku DEMİR

Merhaba. Ankara'da ikamet etmekteyim. Bekçilik mesleğine aday biriyim. Sitemize haber yazmakta ve kullanıcılardan gelen yorumları cevaplamaktayım. Bana ulaşmak için e-posta adresimi kullanabilirsiniz. (iletisim@bekcialimi.com)

4 Soru Cevaplandı

 1. Merhaba,size e posta atmistim buraya da yazmak istedim.Engel değildir başlıklı yazının altındaki 1. Maddeyi yazdı doktor bana.Siz nereden ogrendiniz engel olup olmadığını beni bilgilendirir bilir misiniz?Pazartesi heyete gireceğim.

  • Burada yazan bilgiler yönetmelikten alındı. Değişiklik yapılmış olabilir.

  • Doktor bana elenirsin demedi heyet karar verecek dedi,elenmeyecegimi dusunuyor doktor.Gene de heyet karar verir dedi.Yönetmeliğe bakabilir misiniz degisiklik var mı yok mu diye rica etsem?

  • Tsk sağlık yönetmeliğinin 87. Sayfası olmasi lazim.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir