MSÜ Kulak-Burun Şartları ve Sağlığı – BekçiAlımı

MSÜ Kulak-Burun Şartları ve Sağlığı

Milli Savunma Üniversitesi’ni tercih edecek olan asker adaylarında belli sağlık şartları ve yeterlilikleri aranmaktadır. Harp okulları ve astsubay meslek yüksekokullarını okuyarak askeri kariyer düşünen gençlerde aranan sağlık yeterlilikleri  MSÜ sağlık şartları ve yeterlilikleri yönetmeliğinde yer almaktadır. Aşağıda MSÜ adaylarında kulak ve buruna yönelik yeterlilik, sağlık ve hastalık şartlarını okuyabilirsiniz.

MSÜ öğrenciliğine engel olmayan durumlar:

 1. Bu maddenin değerlendirilmesinde kullanılan ortalama işitme eşikleri, saf ses ortalamalarını (500 Hz, 1000 Hz, 2000 Hz) ifade etmektedir.
 2. Bir kulağın sağlam olması durumunda (0-25 dB arası) diğer kulağın total olmayan işitme kayıpları.
 3. Her iki kulağın fısıltı sesini 2 m ve daha uzak mesafeden [26 dB’den 40 dB (40 dB hariç)’e kadar,] işitecek derecedeki sağırlıkları.
 4. Bir veya iki kulakta 4000 Hz ve daha yüksek frekanstan itibaren 60 dB’in üstünde nörosensoriyel işitme kayıpları.
 5. Dış kulak yolları darlıkları ya da hafif derecedeki sayvan şekil bozuklukları.
 6. İşitme fonksiyonu normal sınırlarda olan açık otit skatrisyel, pars tensa adezyonları veya otoskopide dibi görülemeyen atik retraksiyon poşları.
 7. Her iki kulakta işitme fonksiyonu normal sınırlarda olan tek ya da çift taraflı stapedotomi, parsiyel ya da total stapedektomiler.
 8. Larenksin hafif ses kısıklığı yapan iyi huylu hastalıkları.
 9. Larenks veya trakeanın klinik bulgu ve belirti vermeyen darlıkları.
 10. Konka hipertrofileri, burun polipleri, nefes alma ve konuşmayı güçleştiren burun boşluklarının septum deviasyonları, 1 cm2’den büyük veya semptomatik nazal septum perforas- yonları (Nefes alma ve konuşmayı güçleştirmeyen septum deviasyonları, paranazal sinüslerin havalı boşluklarının yarısından azını oblitere eden iyi huylu kistik lezyonları, mukozal kalınlaşmaları ve akut enfeksiyonları sağlam kabul edilir.).
 11. Burun boşluğunun, nazofarenks ve paranazal sinüslerin nefes alma ve konuşmayı güç- leştirmeyen yüz, farenks ve nazofarenkste şekil bozukluğu yapmamış, tedavi ile düzelebilen, sinüs havalanmasını bozmuş, iyi huylu tümörleri (osteom, anjiofibrom, adenom ve benzeri).
 12. Dış kulak yollarının travmaya veya kronik enfeksiyonlarına bağlı darlıkları veya hastalıkları
 13. Ameliyatla giderilmesi mümkün olan farenks şekil bozuklukları (Fonksiyon bozukluğu yapmamış, ya da ameliyatla düzeltilmiş ve ilerleyici nitelikte olmayan şekil bozuklukları öğrenci olmaya engel teşkil etmez.).

Öğrenciliğe engel durumlar:

 • Bir kulağın fısıltı sesini 3 m ve daha uzak (30 dB) mesafeden işittiği halde diğer kulağın fısıltı sesini 1 m ve daha kısa (65 dB ve daha fazla) mesafeden işitmesi, tam sağır olması ya da tam sağıra yakın olması.
 • Her iki kulağın fısıltı sesini 1 ila 2 m (40-65 dB arası) mesafeden işitmesi.
 • Bir kulağın işitmesi normal olduğu halde diğer kulakta saf ses odyogramda konuşma frekanslarında total işitme kaybı veya 90 dB ve üzerindeki işitme kayıpları (Bu fıkranın değerlen- dirilmesinde 100 dB seviyesindeki klik stimulusla yapılan işitsel uyarılmış potansiyeller (ABR) testinde cevap elde edilememiş olması şarttır.).
 • İşitme kuvvetini bu maddenin (A) diliminin (1) veya (2) numaralı fıkralarında belirtilen miktar kadar azaltmakla birlikte, her iki kulakta 4000 Hz veya daha yüksek frekanstan itibaren 60 dB’in üzerinde nörosensoriyel işitme kaybı.
 • Her iki kulağın fısıltı sesini 1 m ve daha kısa (65 dB ve daha fazla) mesafeden işite- cek derecedeki sağırlıkları.
 • Sağır ve dilsizlik.
 • İki taraflı dış kulak yollarının tam kapanıklığı, atrezisi.
 • Her iki kulağın dış kulak yolu arka duvar bütünlüğünün bozulduğu ameliyatlar (radikal veya modifiye radikal mastoidektomiler).
 • Burun boşluklarının konuşmayı güçleştiren, ağızdan nefes almayı gerektiren, tedavi ile giderilemeyen şekil bozuklukları.
 • Etrafındakileri rahatsız edecek derecede kokusu bulunmayan hakiki ozena.
 • Üçüncü dönem sifilizin burun boşluğunda ve seste fazla bozukluk yapmamış harabiyetleri.
 • Travmatik ya da yapısal kaynaklı ileri derecede olmayan kokusuz atrofik rinitler.
 • Burun ve paranazal sinüslerin konuşmayı güçleştiren, ağızdan nefes almayı gerektiren, komplikasyon yapmış (intrakranial uzanımı olan, burun ya da yüz şekil bozukluğu yapmış ve benzeri) iyi huylu tümörleri (anjiofibrom, adenom ve benzeri).
 • Ameliyatla düzeltilmesi imkânsız burun yokluğu ya da burnun ileri derecedeki şekil bozuklukları.
 • Larenks ve trakeanın efor ile klinik bulgu ve belirti veren darlıkları.
 • Tek taraflı ses teli felçleri veya kriko-aritenoid eklem fiksasyonları, belirgin ses kısıklıkları (Bu fıkra altı ay tedavi ve/veya takipten sonra uygulanır.).
 • Solunum ve yutma fonksiyonlarını bozmayan parsiyel larenjektomiler veya trakeanın her türlü segmenter rezeksiyonları.
 • Larenks veya trakeanın her türlü malign tümörleri.
 • Larenks veya trakeanın istirahat halinde dahi klinik bulgu ve belirti veren darlıkları (Sürekli kanül veya trakeal stent taşıyanlar bu fıkra kapsamında değerlendirilir).
 • Total larenjektomiler.
 • Solunum ve yutma fonksiyonlarını bozan parsiyel larenjektomiler.
 • Tedavi veya ameliyatla giderilmesi imkânsız, gıda alma ve yutmayı güçleştiren farenks şekil bozuklukları.
 • Remisyonda nazofarenks kanseri.

Yazar: Utku DEMİR

Merhaba. Ankara'da ikamet etmekteyim. Bekçilik mesleğine aday biriyim. Sitemize haber yazmakta ve kullanıcılardan gelen yorumları cevaplamaktayım. Bana ulaşmak için e-posta adresimi kullanabilirsiniz. (iletisim@bekcialimi.com)

3 Soru Cevaplandı

 1. Hava harp için Sinüzit engelmi?

 2. Azra Nur Çelik

  solda 3 sağda 2 deliğim var problem olur mu

 3. Kulak kepçeliği sorun olur mu

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir