MSÜ Cerrahi Sağlık-Hastalık Şartları

Milli Savunma Üniversitesi’ne başvurmayı düşünen asker adayı öğrencilerde belli sağlık şartları ve yeterlilikleri aranmaktadır. Aranılan şartların bir bölümü cerrahi hastalıkları ilgilendirmektedir. Aşağıdaki detaylı olarak cerrahi hastalıklar konusunda asker adayı öğrenci seçmelerinde dikkat edilen hususları listeledik. Bu hususlar ve daha fazlası MSÜ sağlık şartları ve yeterlilikleri yönetmeliğinde yer almaktadır.

Anüs ve rektumun fonksiyonel bozukluklara yol açmamış şekil bozuklukları, hemoroidleri, anal fissür ve perianal fistülleri, cerrahi tedavi ile düzeltilmiş mukoza prolapsusları (prolapsus ani), anal sifinkter darlık ve yetmezlikleri ile cerrahi tedavi ile tamamen düzeltilmiş anal fissür ve hemoroidler öğrenci olmaya engel teşkil etmezler.

Sinüs pilonidalis (Basit eksizyon-sütür tekniği ile tedavi edilebilecek olanlar ile bu yöntemle tedavi edilmiş olanlar sağlam kabul edilir.). Komplikasyon yapmamış total rektum prolapsusları veya soliter rektal ülser ile bunların başarılı ameliyatları MSÜ öğrenciliğine sorun olmaz.

Kalıcı anatomik ve fonksiyonel bozukluklara yol açmış total rektum prolapsusu ve-ya soliter rektal ülser ameliyatları; rektumda darlık yapmış, nükslerle seyreden rektal ülserler ve bunların kalıcı fonksiyonel ve anatomik bozukluk yapmış komplikasyonlu ameliyatları, komplikeperianal fistüller sorun olur. Hastalıkların tedavi ve nekahet halleri öğrenciliğe engeldir. Sfinkter yetmezliği oluşturmuş veya cerrahi tedaviye rağmen nüks eden total rektum prolapsusları öğrenciliğe engeldir.

Birden fazla ameliyata rağmen nüks eden ve kalıcı komplikasyonlar oluşturan perianal, rektal ve rekto-vaginal fistüller öğrenciliğe engeldir. Anüs ve rektumun tedavisi imkânsız önemli darlık ve yetersizlikleri, şekil bozuklukları ile Anüs ve rektumun kötü huylu ve tedavisi imkânsız iyi huylu tümörleri MSÜ öğrencisi olmaya engeldir.

Ameliyatla tedavi edilebilen her çeşit fıtıklar ve fıtık eğilimi gösteren karın duvarı zayıflıkları sorun olmaz. Ameliyat olmuş ve nüksetme olasılığı bulunmayan fıtık, apandisit gibi küçük ameliyat nedbeleri sağlam kabul edilir.

Sadece protez materyalleri ile tamir edilebilecek veya edilmiş olan komplike karın duvarı fıtıkları sorun olur. İnguinal bölge fıtıklarının laparoskopik veya tension free yöntemlerle tamiri hariç olanlar sorun olur. Cerrahi yöntemlerle tedavisi imkânsız olan karın duvarı fıtıkları, lomber, obturator, iskiyadik ve perineal fıtıklar MSÜ öğrenciliğine engeldir.

Konu hakkında merak ettiklerinizi sorabilirsiniz.

Sözlü mülakatları için çıkmış ve çıkabilecek soruların yer aldığı güzel bir uygulama yaptık. Tüm asker alımları bu uygulamada artık sorun olmaktan çıkıyor. Sözlü mülakatlarda ilk 60 saniye hayatidir. Adayın bilgili, donanımlı ve hazır olması, bu noktadan sonra hayatını nasıl yaşayacağını belirleyen en önemli süreci ifade etmektedir. Eğer sizde askeri alımların sözlü mülakatlarına hazır, donanımlı ve bilgili girmek istiyorsanız bu uygulamayı mutlaka almalısınız.İndirmek İçin LOGOYA TIKLAYIN
Bu makale ile alakalı toplam soru cevaplandı. Soru sormak ve sorulara verilen cevapları okumak için aşağıya bakınız.

SORU-CEVAP FORMU

avatar
  TIKLA TAKİP ET!  
Bildir