Kronik Hastalıklar Nelerdir? – BekçiAlımı

Kronik Hastalıklar Nelerdir?

Kronik hastalıklar tanımı itibariyle sürekliliği olan ve devamlılık arz eden rahatsızlıklardır. Kronik hastalıklar hayat boyu devam ederler. Aşağıda devletimiz tarafından yani sağlık bakanlığı tarafından kronik hastalıklar olarak adlandırılan rahatsızlıkları bulabilirsiniz.

Toksik karaciğer hastalığı, kronik persistan hepatit ile

Toksik karaciğer hastalığı, kronik lobuler hepatit ile

Toksik karaciğer hastalığı, kronik aktif hepatit ile

Kronik karaciğer yetmezliği

Kronik persistan hepatit, başka yerde sınıflandırılmamış

Kronik lobuler hepatit, başka yerde sınıflandırılmamış

Kronik aktif hepatit, başka yerde sınıflandırılmamış

Diğer kronik hepatit, başka yerde sınıflandırılmamış

Kronik hepatit, tanımlanmamış

Hepatik fibroz

Hepatik skleroz

Hepatik fibroz, hepatik skleroz ile birlikte

Primer biliyer siroz

Sekonder biliyer siroz

Biliyer siroz, tanımlanmamış

Karaciğerin diğer ve tanımlanmamış sirozları

Alkole bağlı kronik pankreatit

Nefrotik sendrom, minör glomerüler anormallik

Nefrotik sendrom, fokal ve segmental glomerüler lezyonlar

Nefrotik sendrom, diffüz membranöz glomerulonefrit

Nefrotik sendrom, diffüz mezenşiyal proliferatif glomerülonefrit

Nefrotik sendrom, diffüz endokapiller proliferatif glomerülonefrit

Nefrotik sendrom, diffüz mezenşiyokapiller glomerülonefrit

Nefrotik sendrom, yoğun depozit hastalığı

Nefrotik sendrom, diffüz kresentik glomerülonefrit

Nefrotik sendrom, diğer

Nefrotik sendrom, tanımlanmamış

Non-obstrüktif reflü ile ilgili kronik piyelonefrit

Kronik obstrüktif piyelonefrit

Diğer kronik tübülo-interstisiyel nefrit

Kronik tübülo-interstisiyel nefrit, tanımlanmamış

Non-obstrüktif reflü ile ilgili kronik piyelonefrit

Kronik obstrüktif piyelonefrit

Diğer kronik tübülo-interstisiyel nefrit

Kronik tübülo-interstisiyel nefrit, tanımlanmamış

Tanımlanmamış renal yetmezlik

Böbrek nakli durumu

Kalp nakli durumu

Akciğer nakli durumu

Kalp ve akciğerler nakli durumu

Karaciğer nakli durumu

Deri nakli durumu

Kemik nakli durumu

Kornea nakli durumu

Diğer transplante edilen organ ve doku durumu

Transplante edilen organ ve doku durumu, tanımlanmamış

Aortakoroner bypass grefti varlığı

Kalp kapağı protezi varlığı

Ksenojenik kalp kapağı varlığı

Diğer kalp-kapağı değişimleri varlığı

Serebellumda intraserebral kanama

İntraserebral kanama, intraventriküler

İntraserebral kanama, çoğul lokalize

Diğer intraserebral kanama

İntraserebral kanama, tanımlanmamış

Subdural kanama (akut)(nontravmatik)

Nontravmatik ekstradural kanama

İntrakranyal kanama (nontravmatik), tanımlanmamış

Preserebral arter trombozuna bağlı serebral enfarktüs

Preserebral arter embolisine bağlı serebral enfarktüs

Preserebral arterlerin tanımlanmamış oklüzyon veya stenozuna bağlı serebral enfarktüs

Serebral arterlerin trombozuna bağlı serebral enfarktüs

Serebral arterlerin embolizmine bağlı serebral enfarktüs

Serebral arterlerin tanımlanmamış oklüzyon veya stenozuna bağlı serebral enfarktüs

Serebral venlerin trombozuna serebral enfarktüs, nonpiyojenik

Dier serebral enfarktüs

Serebral enfarktüs, tanımlanmamış

İnme, kanama veya enfarktüs olarak tanımlanmamış

Vertebral arterin oklüzyon ve stenozu

Baziler arterin oklüzyon ve stenozu

Karotid arterin oklüzyon ve stenozu

Çoğul ve bilateral preserebral arterlerin oklüzyon ve stenozu

Diğer preserebral arterin oklüzyon ve stenozu

Tanımlanmamış preserebral arterin oklüzyon ve stenozu

Orta serebral arterin oklüzyon ve stenozu

Anterior serebral arterin oklüzyon ve stenozu

Posterior serebral arterin oklüzyon ve stenozu

Serebellar arterlerin oklüzyon ve stenozu

Çoğul ve bilateral serebral arterlerin oklüzyon ve stenozu

Diğer serebral arterin oklüzyon ve stenozu

Tanımlanmamış serebral arterin oklüzyon ve stenozu

Serebral arterlerin diseksiyonu, rüptüre olmamış

Serebral anevrizma, rüptüre olmamış

Serebral ateroskleroz

Progresif vasküler lökoensefalopati

Hipertansif ensefalopati

Moyamoya hastalığı

İntrakranyal venöz sistemin piyojenik olmayan trombozu

Serebral arterit, başka yerde sınıflandırılmamış

Diğer tanımlanmış serebrovasküler hastalıklar

Serebrovasküler hastalık, tanımlanmamış

Serebral amiloid anjiyopati (E85.-+)

Başka yerde sınıflanmış enfeksiyöz ve paraziter hastalıklarda serebral arterit

Başka yerde sınıflanmış diğer hastalıklarda serebral arterit

Başka yerde sınıflanmış hastalıklarda diğer serebrovasküler bozukluklar

Subaraknoid kanama sekeli

İntraserebral kanama sekeli

Diğer nontravmatik intrakranyal kanama sekeli

Serebral enfarktüs sekeli

İnme sekeli, kanama veya enfarktüs olarak tanımlanmamış

Diğer ve tanımlanmamış serebrovasküler hastalıkların sekeli

Aort diseksiyonu, tanımlanmamış yer

Torasik aort diseksiyonu

Abdominal aort diseksiyonu

Torakoabdominal aort diseksiyonu

Torasik aort anevrizması, rüptüre

Torasik aort anevrizması, rüptür bahsi olmadan

Abdominal aort anevrizması, rüptüre

Abdominal aort anevrizması, rüptür bahsi olmadan

Torakoabdominal aort anevrizması, rüptüre

Torakoabdominal aort anevrizması, rüptür bahsi olmadan

Tanımlanmamış yerin aort anevrizması, rüptüre

Tanımlanmamış yerin aort anevrizması, rüptür bahsi olmadan

MacLeod sendromu

Panlobüler amfizem

Sentrilobüler amfizem

Diğer amfizem

Amfizem, tanımlanmamış

Akut alt solunum yolu enfeksiyonu ile birlikte kronik obstrüktif akciğer hastalığı

Akut alevlenme ile birlikte kronik obstrüktif akciğer hastalığı, tanımlanmamış

Diğer tanımlanmış kronik obstrüktif akciğer hastalığı

Kronik obstrüktif akciğer hastalığı, tanımlanmamış

Status astmatikus

İnce bağırsağın Crohn hastalığı

Kalın bağırsağın Crohn hastalığı

Diğer Crohn hastalıkları

Crohn hastalığı, tanımlanmamış

Ülseratif (kronik) enterokolit

Ülseratif (kronik) ileokolit

Ülseratif (kronik) proktit

Ülseratif (kronik) rektosigmoidit

Kolon psödopolipozisi

Mukozal proktokolit

Diğer ülseratif kolitler

Ülseratif kolit, tanımlanmamış

 

Saçlı hücreli lösemi, remisyon bahsi olmadan

Saçlı hücreli lösemi, remisyonda

Yetişkin T-hücreli lösemi, remisyon bahsi olmadan

Yetişkin T-hücreli lösemi, remisyonda

Diğer lenfoid lösemiler, remisyon bahsi olmadan

Diğer lenfoid lösemiler, remisyonda

Lenfoid lösemi, tanımlanmamış, remisyon bahsi olmadan

Lenfoid lösemi, tanımlanmamış, remisyonda

Akut miyeloid lösemi, remisyon bahsi olmadan

Akut miyeloid lösemi, remisyonda

Kronik miyeloid lösemi, remisyon bahsi olmadan

Kronik miyeloid lösemi, remisyonda

Subakut miyeloid lösemi, remisyon bahsi olmadan

Subakut miyeloid lösemi, remisyonda

Miyeloid sarkom, remisyon bahsi olmadan

Miyeloid sarkom, remisyonda

Akut promiyelositik lösemi, remisyon bahsi olmadan

Akut promiyelositik lösemi, remisyonda

Akut miyelomonositik lösemi, remisyon bahsi olmadan

Akut miyelomonositik lösemi, remisyonda

Diğer miyeloid lösemiler, remisyon bahsi olmadan

Diğer miyeloid lösemiler, remisyonda

Miyeloid lösemi, tanımlanmamış, remisyon bahsi olmadan

Miyeloid lösemi, tanımlanmamış, remisyonda

Akut eritremi ve eritrolösemi, remisyon bahsi olmadan

Akut eritremi ve eritrolösemi, remisyonda

Kronik eritremi, remisyon bahsi olmadan

Kronik eritremi, remisyonda

Akut megakaryoblastik lösemi, remisyon bahsi olmadan

Akut megakaryoblastik lösemi, remisyonda

Mast hücreli lösemi, remisyon bahsi olmadan

Mast hücreli lösemi, remisyonda

Akut panmiyelozis, remisyon bahsi olmadan

Akut panmiyelozis, remisyonda

Akut miyelofibrozis, remisyon bahsi olmadan

Akut miyelofibrozis, remisyonda

Diğer tanımlanmış lösemiler, remisyon bahsi olmadan

Diğer tanımlanmış lösemiler, remisyonda

Fetal hemoglobinin kalıtsal devamlılığı [HPFH]

Kriz ile birlikte orak hücreli anemi

Çift heterozigot oraklaşma bozuklukları

Hemolitik-üremik sendrom

Paroksismal noktürnal hemoglobinuri [Marchiafava-Micheli]

Diğer dış sebeplerden dolayı hemolize bağlı hemoglobinüri

Kronik edinsel saf kırmızı hücre aplazisi

Diğer edinsel saf kırmızı hücre aplazileri

Edinsel saf kırmızı hücre aplazisi, tanımlanmamış

Yapısal aplastik anemi

İlaca bağlı aplastik anemi

Diğer dış ajanlara bağlı aplastik anemi

İdiyopatik aplastik anemi

Diğer tanımlanmış aplastik anemiler

Aplastik anemi, tanımlanmamış

Neoplastik hastalıkta anemi

Kalıtsal sideroblastik anemi

Hastalığa bağlı sekonder sideroblastik anemi

İlaçlara ve toksinlere bağlı sekonder sideroblastik anemi

Diğer sideroblastik anemiler

Konjenital diseritropoetik anemi

Dissemine intravasküler koagülasyon [defibrinasyon sendromu]

Kalıtsal faktör VIII eksikliği

Kalıtsal faktör IX eksikliği

Von Willebrand hastalığı

Kalıtsal faktör XI eksikliği

Diğer pıhtılaşma faktörlerinin kalıtsal eksikliği

Edinsel koagülasyon faktörü eksikliği

Kalitatif trombosit defektleri

İdiyopatik trombositopenik purpura

Diğer primer trombositopeniler

Ketoasidoz ile birlikte Tip I diyabetes mellitus, koma olmadan

Ketoasidoz ile birlikte Tip 1 diyabetes mellitus, koma olmadan

Laktik asidoz ile birlikte Tip 1 diyabetes mellitus, koma olmadan

Laktik asidoz ile birlikte Tip 1 diyabetes mellitus, koma ile birlikte

Ketoasidoz ile birlikte Tip 1 diyabetes mellitus, laktik asidoz ile birlikte, koma olmadan

Ketoasidoz ile birlikte Tip 1 diyabetes mellitus, laktik asidoz ile birlikte, koma ile birlikte

Yeni başlamış diyabetik nefropati ile birlikte Tip 1 diyabetes mellitus

Yerleşik diyabetik nefropati ile birlikte Tip I diyabetes mellitus

İlerlemiş böbrek hastalığı ile birlikte Tip I diyabetes mellitus

Diğer tanımlanmış böbrek komplikasyonu ile birlikte Tip I diyabetes mellitus

Arka planda retinopati ile birlikte Tip 1 diyabetes mellitus

Preproliferatif retinopati ile birlikte Tip 1 diyabetes mellitus

Proliferatif retinopati ile birlikte Tip 1 diyabetes mellitus

Diğer retinopati ile birlikte Tip 1 diyabetes mellitus

İlerlemiş göz hastalığı ile birlikte Tip 1 diyabetes mellitus

Diyabetik katarakt ile birlikte Tip 1 diyabetes mellitus

Paraüretral bezin habis neoplazması

Üriner organların üst üste binen habis lezyonu

Üriner organın habis neoplazması, tanımlanmamış

Konjonktivanın habis neoplazması

Korneanın habis neoplazması

Retinanın habis neoplazması

Koroidin habis neoplazması

Siliyer cismin habis neoplazması

Lakrimal bez ve kanalının habis neoplazması

Orbitanın habis neoplazması

Göz ve adneklerin üst üste binen habis lezyonu

Gözün habis neoplazması, tanımlanmamış

Beynin habis neoplazması, loblar ve ventriküller hariç

Frontal lobun habis neoplazması

Temporal lobun habis neoplazması

Paryetal lobun habis neoplazması

Oksipital lobun habis neoplazması

Serebral ventrikülün habis neoplazması

Serebellumun habis neoplazması

Beyin sapının habis neoplazması

Beynin üst üste binen habis lezyonu

Beynin habis neoplazması, tanımlanmamış

Spinal kordun habis neoplazması

Kauda ekuinanın habis neoplazması

Olfaktor sinirin habis neoplazması

Optik sinirin habis neoplazması

Akustik sinirin habis neoplazması

Diğer ve tanımlanmamış kranyal sinirlerin habis neoplazması

Beynin ve merkezi sinir sisteminin diğer kısımlarının üst üste binen habis lezyonu

Merkezi sinir sisteminin habis neoplazması, tanımlanmamış

Tiroid bezinin habis neoplazması

Adrenal bez korteksinin habis neoplazması

Adrenal bez medullasının habis neoplazması

Adrenal bezin habis neoplazması, tanımlanmamış

Paratiroid bezinin habis neoplazması

Hipofiz bezinin habis neoplazması

Kranyofarenjiyal kanalın habis neoplazması

Pineal bezin habis neoplazması

Karotid cismin habis neoplazması

Aortik cisim ve diğer paraganliyonların habis neoplazması

Pluriglandüler tutulumlu habis neoplazma, tanımlanmamış

Endokrin bezin habis neoplazması, tanımlanmamış

Baş, yüz ve boynun lenf nodlarının sekonder ve tanımlanmamış habis neoplazması

İntratorasik lenf nodlarının sekonder ve tanımlanmamış habis neoplazması

İntraabdominal lenf nodlarının sekonder ve tanımlanmamış habis neoplazması

Aksiller ve üst uzuv lenf nodlarını sekonder ve tanımlanmamış habis neoplazması

İnguinal ve alt uzuv lenf nodlarını sekonder ve tanımlanmamış habis neoplazması

İntrapelvik lenf nodlarının sekonder ve tanımlanmamış habis neoplazması

Çoğul bölgelerin lenf nodlarını sekonder ve tanımlanmamış habis neoplazması

Lenf nodunun sekonder ve tanımlanmamış habis neoplazması, tanımlanmamış

Hodgkin hastalığı, lenfositik baskınlık

Hodgkin hastalığı, nodüler skleroz

Hodgkin hastalığı, karma hücrelilik

Hodgkin hastalığı, lenfositik azalma

Diğer Hodgkin hastalığı

Hodgkin hastalığı, tanımlanmamış

Küçük yarık hücreli, foliküler non-Hodgkin lenfoma

Karma küçük yarık ve büyük hücreli, foliküler non-Hodgkin lenfoma

Büyük hücreli, foliküler non-Hodgkin lenfoma

Foliküler non-Hodgkin lenfomanın diğer tipleri

Folliküler non-Hodgkin lenfoma, tanımlanmamış

Küçük hücreli (yaygın) non-Hodgkin lenfoma

Küçük yarık hücreli (yaygın) non-Hodgkin lenfoma

Karma küçük ve büyük hücreli (yaygın) non-Hodgkin lenfoma

Büyük hücreli (yaygın) non-Hodgkin lenfoma

İmmünoblastik (yaygın) non-Hodgkin lenfoma

Lenfoblastik (yaygın) non-Hodgkin lenfoma

Farklılaşmamış (yaygın) non-Hodgkin lenfoma

Burkitt tümörü

Yaygın non-Hodgkin lenfomanın diğer tipleri

Yaygın non-Hodgkin lenfoma, tanımlanmamış

Multipl miyelom, remisyon bahsi olmadan

Multipl miyelom, remisyonda

Plazma hücreli lösemi, remisyon bahsi olmadan

Plazma hücreli lösemi, remisyonda

Plazmasitom, ekstramedüller, remisyon bahsi olmadan

Plazmasitom, ekstramedüller, remisyonda

Akut lenfoblastik lösemi, remisyon bahsi olmadan

Akut lenfoblastik lösemi, remisyonda

Kronik lenfositik lösemi, remisyon bahsi olmadan

Kronik lenfositik lösemi, remisyonda

Subakut lenfositik lösemi, remisyon bahsi olmadan

Subakut lenfositik lösemi, remisyonda

Prolenfositik lösemi, remisyon bahsi olmadan

Prolenfositik lösemi, remisyonda

Göz kapağının habis melanomu, kantus dahil

Kulak ve dış kulak kanalının habis melanomu

Yüzün diğer ve tanımlanmamış kısımlarının habis melanomu

Saçlı deri ve boynun habis melanomu

Gövdenin habis melanomu

Üst uzuvun habis melanomu, omuz dahil

Alt uzuvun habis melanomu, kalça dahil

Derinin üst üste binen habis melanomu

Derinin habis melanomu, tanımlanmamış

Dudak derisinin habis neoplazması

Göz kapağı derisinin habis neoplazması, kantus dahil

Kulak ve dış kulak kanalı derisinin habis neoplazması

Yüzün diğer ve tanımlanmamış kısımlarının habis neoplazması

Saçlı deri ve boyun derisinin habis neoplazması

Gövde derisinin habis neoplazması

Üst uzuv derisinin habis neoplazması, omuz dahil

Alt uzuv derisinin habis neoplazması, kalça dahil

Derinin üst üste binen habis lezyonu

Derinin habis neoplazması, tanımlanmamış

Pelvis bağ dokusunun ve yumuşak dokusunun habis neoplazması

Meme başı ve areolanın habis neoplazması

Memenin merkezi kısmının habis neoplazması

Memenin üst-iç kadranının habis neoplazması

Memenin alt-iç kadranının habis neoplazması

Memenin üst-dış kadranının habis neoplazması

Memenin alt-dış kadranının habis neoplazması

Memenin aksiller kuyruğunun habis neoplazması

Memenin üst üste binen habis lezyonu

Memenin habis neoplazması, tanımlanmamış kısım

Labium majusun öalign neoplazması

Labium minusun habis neoplazması

Klitorisin habis neoplazması

Vulvanın üst üste binen habis lezyonu

Vulvanın habis neoplazması, tanımlanmamış

Vajinanın habis neoplazması

Endoserviksin habis neoplazması

Ekzoserviksin habis neoplazması

Serviks uterinin üst üste binen habis lezyonu

Serviks uterinin habis neoplazması, tanımlanmamış

İstmus uterinin habis neoplazması

Endometriyumun habis neoplazması

Miyometriyumun habis neoplazması

Fundus uterinin habis neoplazması

Korpus uterinin üst üste binen habis lezyonu

Korpus uterinin habis neoplazması, tanımlanmamış

Uterusun habis neoplazması, tanımlanmamış kısım

Overin habis neoplazması

Fallop tüpünün habis neoplazması

Geniş ligamentin habis neoplazması

Yuvarlak ligamentin habis neoplazması

Parametriyumun habis neoplazması

Uterin adnekslerinin habis neoplazması, tanımlanmamış

Diğer tanımlanmış kadın genital organlarının habis neoplazması

Kadın genital organlarının üst üste binen habis lezyonu

Kadın genital organının habis neoplazması, tanımlanmamış

Plasentanın habis neoplazması

Sünnet derisinin habis neoplazması

Glans penisin habis neoplazması

Penis cisminin habis neoplazması

Penisin üst üste binen habis lezyonu

Penisin habis neoplazması, tanımlanmamış

Prostatın habis neoplazması

İnmemiş testisin habis neoplazması

İnmiş testisin habis neoplazması

Testisin habis neoplazması, tanımlanmamış

Epididimin habis neoplazması

Spermatik kordun habis neoplazması

Skrotumun habis neoplazması

Diğer tanımlanmış erkek genital organları

Erkek genital organlarının üst üste binen habis lezyonu

Erkek genital organının habis neoplazması, tanımlanmamış

Böbreğin habis neoplazması, renal pelvis hariç

Renal pelvisin habis neoplazması

Üreterin habis neoplazması

Mesane trigonunun habis neoplazması

Mesane kubbesinin habis neoplazması

Mesane lateral duvarının habis neoplazması

Mesane anterior duvarının habis neoplazması

Mesane posterior duvarının habis neoplazması

Mesane boynunun habis neoplazması

Üreterik orifizin habis neoplazması

Uraküsün habis neoplazması

Mesanenin üst üste binen habis lezyonu

Mesanenin habis neoplazması, tanımlanmamış

Üretranın habis neoplazması

Meckel divertikülünün habis neoplazması

İnce bağırsağın üst üste binen habis lezyonu

İnce bağırsağın habis neoplazması, tanımlanmamış

Çekumun habis neoplazması

Apandisin habis neoplazması

Asendan kolonun habis neoplazması

Hepatik fleksürün habis neoplazması

Transvers kolonun habis neoplazması

Splenik fleksürün habis neoplazması

Desendan kolonun habis neoplazması

Sigmoid kolonun habis neoplazması

Kolonun üst üste binen habis lezyonu

Kolonun habis neoplazması, tanımlanmamış kısım

Rektosigmoid birleşkenin habis neoplazması

Rektumun habis neoplazması

Anüsün habis neoplazması, tanımlanmamış

Anal kanalın habis neoplazması

Kloakojenik bölgenin habis neoplazması

Rektum, anüs ve anal kanalın üst üste binen habis lezyonu

Karaciğer hücreli karsinom

İntrahepatik safra kanalı karsinomu

Hepatoblastom

Karaciğerin anjiyosarkomu

Karaciğerin diğer sarkomları

Karaciğerin diğer tanımlanmış karsinomları

Karaciğerin habis neoplazması, tanımlanmamış

Safra kesesinin habis neoplazması

Ekstrahepatik safra kanalının habis neoplazması

Ampulla Vater habis neoplazması

Safra yolunun üst üste binen habis lezyonu

Safra yolunun habis neoplazması

Pankreas başının habis neoplazması

Pankreas cisminin habis neoplazması

Pankreas kuyruğunun habis neoplazması

Pankreatik kanalın habis neoplazması

Endokrin pankreasın habis neoplazması

Pankreasın diğer kısımlarının habis neoplazması

Pankreasın üst üste binen lezyonu

Pankreasın habis neoplazması, tanımlanmamış kısım

İntestinal yolun habis neoplazması, tanımlanmamış kısım

Dalağın habis neoplazması

Sindirim sisteminin üst üste binen habis lezyonu

Sindirim sistemi içinde yetersiz tanımlanmış yerlerin habis neoplazması

Burun boşluğunun habis neoplazması

Ortakulağın habis neoplazması

Maksiller sinüsün habis neoplazması

Etmoid sinüsün habis neoplazması

Frontal sinüsün habis neoplazması

Sfenoid sinüsün habis neoplazması

Aksesuar sinüslerin üst üste binen habis lezyonu

Aksesuar sinüsün habis neoplazması, tanımlanmamış

Glottisin habis neoplazması

Supraglottisin habis neoplazması

Subglottisin habis neoplazması

Larenjiyal kıkırdağın habis neoplazması

Larenksin üst üste binen habis lezyonu

Larenksin habis neoplazması, tanımlanmamış

Trakeanın habis neoplazması

Ana bronşun habis neoplazması

Üst lob, bronş veya akciğerin habis neoplazması

Orta lob, bronş veya akciğerin habis neoplazması

Alt lob, bronş veya akciğerin habis neoplazması

Bronş ve akciğerin üst üste binen habis lezyonu

Bronş veya akciğerin habis neoplazması, tanımlanmamış

Kalbin habis neoplazması

Anterior mediyastenin habis neoplazması

Posterior mediyastenin habis neoplazması

Mediyastenin habis neoplazması, tanımlanmamış kısım

Plevranın habis neoplazması

Kalp, mediyasten ve plevranın üst üste binen habis lezyonu

Skapula ve üst uzuv uzun kemiklerinin habis neoplazması

Üst uzuv kısa kemiklerinin habis neoplazması

Alt uzuv uzun kemiklerinin habis neoplazması

Alt uzuv kısa kemiklerinin habis neoplazması

Uzuvların kemik ve eklem kıkırdağının üst üste binen habis lezyonu

Uzuv kemik ve eklem kıkırdağının habis neoplazması, tanımlanmamış

Kranyofasiyal kemiklerin habis neoplazması

Maksillofasiyal kemiklerin habis neoplazması

Mandibula habis neoplazması

Vertebral kolonun habis neoplazması

Kaburgalar, sternum ve klavikulanın habis neoplazması

Pelvik kemikler, sakrum ve koksiksin habis neoplazması

Kemik ve eklem kıkırdağının üst üste binen habis lezyonu

Kemik ve eklem kıkırdağının habis neoplazması, tanımlanmamış

Dudağın habis melanomu

Dış üst dudağın öalign neoplazması

Dış alt dudağın habis neoplazması

Dış dudağın habis neoplazması, tanımlanmamış

Üst dudağın habis neoplazması, iç taraf

Alt dudağın habis neoplazması, iç taraf

Dudağın habis neoplazması, tanımlanmamış, iç taraf

Dudak komissürününhabis neoplazması

Dudağın üst üste binen lezyonu

Dudağın habis neoplazması, tanımlanmamış

Dil kökünün habis neoplazması

Dil dorsal yüzünün habis neoplazması

Dil kenarının habis neoplazması

Dilin ventral yüzünün habis neoplazması

Dilin anterior üçte ikisinin habis neoplazması, tanımlanmamış kısım

Lingual tonsilin habis neoplazması

Dilin üst üste binen lezyonunun habis neoplazması

Dilin habis neoplazması, tanımlanmamış

Üst diş etinin habis neoplazması

Alt diş etinin habis neoplazması

Diş etinin habis neoplazması, tanımlanmamış

Ağzın anterior tabanının habis neoplazması

Ağız yan duvarının habis neoplazması

Ağız tabanının üst üst binen lezyonu

Ağız tabanının habis neoplazması, tanımlanmamış

Sert damağın habis neoplazması

Yumuşak damağın habis neoplazması

Uvulanın habis neoplazması

Damağın üst üste binen habis lezyonu

Damağın habis neoplazması, tanımlanmamış

Yanak mukozasının habis neoplazması

Ağız vestibülünün habis neoplazması

Retromolar bölgenin habis neoplazması

Ağzın diğer ve tanımlanmamış kısımlarının üst üste binen habis lezyonu

Ağzın habis neoplazması, tanımlanmamış

Parotis bezinin habis neoplazması

Submandibüler bezin habis neoplazması

Sublingual bezin habis neoplazması

Majör tükrük bezlerinin üst üste binen habis lezyonu

Majör tükrük bezinin habis neoplazması, tanımlanmamış

Tonsiller fossanın habis neoplazması

Tonsiller sütun (anterior) (posterior)

Tonsilin üst üste binen habis lezyonu

Tonsilin habis neoplazması, tanımlanmamış

Vallekulanın habis neoplazması

Epiglot anterior yüzünün habis neoplazması

Orofarenks yan duvarının habis neoplazması

Orofarenks arka duvarının habis neoplazması

Brankiyal yarığın habis neoplazması

Orofarenksin üst üste binen habis lezyonu

Orofarenksin habis neoplazması, tanımlanmamış

Nazofarenks üst duvarının habis neoplazması

Nazofarenks arka duvarının habis neoplazması

Nazofarenks lateral duvarının habis neoplazması

Nazofarenks anterior duvarının habis neoplazması

Nazofarenksin üst üste binen mailgn lezyonu

Nazofarenksin habis neoplazması, tanımlanmamış

Priform sinüsün habis neoplazması

Postkrikoid bölgenin habis neoplazması

Ariepiglottik katlantının habis neoplazması, hipofarenjiyal taraf

Hipofarenks posterior duvarının habis neoplazması

Hipofarenksin üst üste binen habis lezyonu

Hipofarenksin habis neoplazması, tanımlanmamış

Farenksin habis neoplazması, tanımlanmamış

Waldeyer halkasının habis neoplazması

Dudak oral kavite ve farenksin üst üste binen habis lezyonu

Özefagusun servikal kısmının habis neoplazması

Özefagusun torasik kısmının habis neoplazması

Özefagusun abdominal kısmının habis neoplazması

Özefagusun üst üçte birinin habis neoplazması

Özefagusun orta üçte birinin habis neoplazması

Özefagusun alt üçte birinin habis neoplazması

Özefagusun üst üste binen habis lezyonu

Özefagusun habis neoplazması, tanımlanmamış

Kardiyanın habis neoplazması

Mide fundusunun habis neoplazması

Mide cisminin habis neoplazması

Pilorik antrumun habis neoplazması

Pilorun habis neoplazması

Mide küçük kurvatürünün habis neoplazması, tanımlanmamış

Mide büyük kurvatürünün habis neoplazması, tanımlanmamış

Midenin üst üste binen habis lezyonu

Midenin habis neoplazması, tanımlanmamış

Duodenum habis neoplazması

Jejunum habis neoplazması

İleum habis neoplazması

Akut miyokard enfarktüsü, tanımlanmamış

Anterior duvarın tekrarlayan miyokard enfarktüsü

İnferior duvarın tekrarlayan miyokard enfarktüsü

Diğer yerlerin tekrarlayan miyokard enfarktüsü

Tanımlanmamış yerin sonraki miyokard enfarktüsü

Akut miyokard enfartüsünü takiben mevcut komplikasyon olarak hemoperikardiyum

Akut miyokard enfartüsünü takiben mevcut komplikasyon olarak atrial septal defekt

Akut miyokard enfartüsünü takiben mevcut komplikasyon olarak ventriküler septal defekt

Aterosklerotik kalp hastalığı, nonotolog bypass greftin

Kalp anevrizması

İskemik kardiyomiyopati

Sessiz miyokardiyal iskemi

Kronik iskemik kalp hastalığının diğer formları

Kronik iskemik kalp hastalığı, tanımlanmamış

Akut kor pulmonale bahsi ile birlikte pulmoner embolizm

Akut kor pulmonale bahsi olmadan pulmoner embolizm

Primer pulmoner hipertansiyon

Kifoskolyotik kalp hastalığı

Diğer sekonder pulmoner hipertansiyon

Diğer tanımlanmış pulmoner kalp hastalıkları

Pulmoner kalp hastalığı, tanımlanmamış

Pulmoner damarın arteriyovenöz fistülü

Pulmoner arter anevrizması

Pulmoner damarların diğer tanımlanmış hastalıkları

Pulmoner damarların hastalığı, tanımlanmamış

Kronik adeziv perikardit

Kronik konstriktif perikardit

Nonromatizmal mitral (kapak) stenozu

Diğer nonromatizmal mitral kapak bozuklukları

Nonromatizmal mitral kapak bozukluğu, tanımlanmamış

Nonromatizmal trikuspid (kapak) stenozu

Nonromatizmal triküspid (kapak) yetmezliği

Yetmezlik ile birlikte nonromatizmal triküspid (kapak) stenozu

Diğer nonromatizmal triküspid kapak bozuklukları

Nonromatizmal triküspid kapak bozukluğu, tanımlanmamış

Pulmoner kapak stenozu

Pulmoner kapak yetmezliği

Yetmezlik ile birlikte pulmoner kapak stenozu

Diğer pulmoner kapak bozuklukları

Pulmoner kapak bozukluğu, tanımlanmamış

Başka yerde sınıflanmış bakteriyel hastalıklarda miyokardit

Başka yerde sınıflanmış viral hastalıklarda miyokardit

Başka yerde sınıflanmış enfeksiyöz ve paraziter hastalıklarda miyokardit

Başka yerde sınıflanmış hastalıklarda miyokardit

Dilate kardiyomiyopati

Obstrüktif hipertrofik kardiyomiyopati

Diğer hipertrofik kardiyomiyopati

Endomiykardiyal (eozinofilik) hastalık

Endokardiyal fibroelastoz

Diğer restriktif kardiyomiyopati

Alkolik kardiyomiyopati

İlaçlara ve diğer dış ajanlara bağlı kardiyomiyopati

Diğer kardiyomiyopatiler

Kardiyomyopati, tanımlanmamış

Konjestif kalp yetmezliği

Sol ventrikül yetmezliği

Kalp yetmezliği, tanımlanmamış

İntrakardiyak tromboz, başka yerde sınıflandırılmamış

Miyokardit, tanımlanmamış

Miyokard dejenerasyonu

Karotid sifon ve bifürkasyondan kaynaklanan subaraknoid kanama

Orta serebral arterden kaynaklanan subaraknoid kanama

Anterior komunikan arterden kaynaklanan subaraknoid kanama

Posterior komunikan arterden kaynaklanan subaraknoid kanama

Baziler arterden kaynaklanan subaraknoid kanama

Vertebral arterden kaynaklanan subaraknoid kanama

Diğer intrakranyal arterlerden kaynaklanan subaraknoid kanama

İntrakranyal arterden kaynaklanan subaraknoid kanama, tanımlanmamış

Diğer subaraknoid kanama

Subaraknoid kanama, tanımlanmamış

Hemisferde intraserebral kanama, subkortikal

Hemisferde intraserebral kanama, kortikal

Hemisferde intraserebral kanama, tanımlanmamış

Beyin sapında intraserebral kanama

HASTALIK ADI

Akut miyokard enfartüsünü takiben mevcut komplikasyon olarak hemoperikardiyum olmadan kardiyak duvar rüptürü

Akut miyokard enfartüsünü takiben mevcut komplikasyon olarak korda tendinea rüptürü

Akut miyokard enfartüsünü takiben mevcut komplikasyon olarak papiller kas rüptürü

Akut miyokard enfartüsünü takiben mevcut komplikasyon olarak atriyum, auriküler uzantı ve ventrikül trombozu

Akut miyokard enfartüsünü takiben diğer mevcut komplikasyonlar

Miyokard enfadktüsü ile sonuçlanmayan koroner tromboz

Dressler sendromu

Aterosklerotik kardiyovasküler hastalık, bu şekilde açıklanmış

Aterosklerotik kalp hastalığı, tanımlanmamış damarın

Aterosklerotik kalp hastalığı, doğal koroner arterin

Aterosklerotik kalp hastalığı, otolog bypass greftin

Diğer tanımlanmış göz komplikasyonu ile birlikte Tip 1 diyabetes mellitus

Tanımlanmamış nöropati ile birlikte Tip 1 diyabetes mellitus

Diyabetik mononöropati ile birlikte Tip 1 diyabetes mellitus

Diyabetik polinöropati ile birlikte Tip 1 diyabetes mellitus

Diyabetik otonom nöropati ile birlikte Tip 1 diyabetes mellitus

Diğer tanımlanmış nörolojik komplikasyon ile birlikte Tip 1 diyabetes mellitus

Periferik anjiyopati ile birlikte Tip 1 diyabetes mellitus, kangren olmadan

Periferik anjiyopati ile birlikte ile birlikte Tip 1 diyabetes mellitus, kangren ile birlikte

Diyabetik iskemik kardiyomiyopati ile birlikte Tip 1 diyabetes mellitus

Tanımlanmış diyabetik kas-iskelet ve bağ dokusu komplikasyonu ile birlikte Tip 1 diyabetes mellitus

Tanımlanmış deri ve subkütan doku komplikasyonu ile birlikte Tip 1 diyabetes mellitus

Tanımlanmış periodontal komplikasyon ile birlikte Tip 1 diyabetes mellitus

Hipoglisemi ile birlikte Tip 1 diyabetes mellitus

Kötü kontrol ile birlikte Tip 1 diyabetes mellitus

Diğer tanımlanmış komplikasyon ile birlikte Tip 1 diyabetes mellitus

Çoğul mikrovasküler komplikasyon ile birlikte Tip 1 diyabetes mellitus

Çoğul sebeplere bağlı ayak ülseri ile birlikte Tip 1 diyabetes mellitus

Tanımlanmamış komplikasyon ile birlikte Tip 1 diyabetes mellitus

Komplikasyonsuz Tip 1 diyabetes mellitus

İnsülin bağımlı olmayan diyabetes mellitüs, tanımlanmamış komplikasyonlarla birlikte

Akciğer belirtileri ile birlikte kistik fibrozis

İntestinal belirtiler ile birlikte kistik fibrozis

Diğer belirtiler ile birlikte kistik fibrozis

Kistik fibrozis, tanımlanmamış

Erken başlangıçlı alzheimer hastalığı

Geç başlangıçlı alzheimer hastalığı

Diğer Alzheimer hastalığı

Alzheimer hastalığı, tanımlanmamış

Etrafı çevrili beyin atrofisi

Senil beyin dejenerasyonu, başka yerde sınıflandırılmamış

Alkole bağlı sinir sistemi dejenerasyonu

Lewy cismi hastalığı

Sinir sisteminin diğer tanımlanmış dejeneratif hastalıkları

Sinir sisteminin dejeneratif hastalığı, tanımlanmamış

Başka yerde sınıflanmış hastalıklarda spinal kordun subakut kombine dejenerasyonu

Başka yerde sınıflanmış hastalıklarda sinir sisteminin diğer tanımlanmış dejeneratif bozuklukları

Multipl skleroz

Nöromiyelitis optika [Devic]

Akut ve subakut hemorajik lökoensefalit [Hurst]

Diğer tanımlanmış akut disemine demiyelinizasyon

Akut disemine demiyelinizasyon, tanımlanmamış

Diffüz skleroz

Korpus kallozumun merkezi demiyelinizasyonu

Merkezi pontin miyelinolizis

Merkezi sinir sisteminin demiyelinizan hastalığında akut transvers miyelit

Subakut nekrotizan miyelit

Konsantrik skleroz [Baló]

Merkezi sinir sisteminin diğer tanımlanmış demiyelinizan hastalıkları

Merkezi sinir sisteminin demiyelinizan hastalıkları, tanımlanmamış

Vertebro-baziler arter sendromu

Karotid arter sendromu (hemisferik)

Çoğul ve bilateral preserebral arter sendromları

Amorozis fugaks

Geçici global amnezi

Diğer geçici serebral iskemik ataklar ve ilgili sendromlar

Geçici serebral iskemik atak, tanımlanmamış

Orta serebral arter sendromu (I66.0+)

Anterior serebral arter sendromu (I66.1+)

Posterior serebral arter sendromu (I66.2+)

Beyin sapı inme sendromu (I60-I67+)

Serebellar inme sendromu (I60-I67+)

Saf motor laküner sendrom (I60-I67+)

Saf duyusal laküner sendrom (I60-I67+)

Diğer laküner sendromlar (I60-I67+)

Serebrovasküler hastalıklarda diğer vasküler beyin sendromları (I60-I67+)

Konjestif kalp yetmezliği ile birlikte hipertansif kalp hastalığı

Konjestif kalp yetmezliği olmadan hipertansif kalp hastalığı

Böbrek yetmezliği ile birlikte hipertansif böbrek hastalığı

Böbrek yetmezliği olmadan hipertansif böbrek hastalığı

Konjestif kalp yetmezliği ile birlikte hipertansif kalp ve böbrek hastalığı

Böbrek yetmezliği ile birlikte hipertansif kalp ve böbrek hastalığı

Konjestif kalp yetmezliği ve böbrek yetmezliği ile birlikte hipertansif kalp ve böbrek hastalığı

Hipertansif kalp ve böbrek hastalığı, tanımlanmamış

Renovasküler hipertansiyon

Diğer renal bozukluklara sekonder hipertansiyon

Endokrin hastalıklara sekonder hipertansiyon

Anstabil anjina

Belgelenmiş spazm ile birlikte anjina pektoris

Angjna pektorisin diğer formları

Anjina pektoris, tanımlanmamış

Anterior duvarın akut transmural imyokard enfarktüsü

İnferior duvarın akut transmural miyokard enfarktüsü

Diğer yerlerin akut transmural miyokard enfarktüsü

Tanımlanmamış yerin akut transmural miyokard enfarktüsü

Akut subendokardiyal miyokard enfarktüsü

Yazar: Utku DEMİR

Merhaba. Ankara'da ikamet etmekteyim. Bekçilik mesleğine aday biriyim. Sitemize haber yazmakta ve kullanıcılardan gelen yorumları cevaplamaktayım. Bana ulaşmak için e-posta adresimi kullanabilirsiniz. (iletisim@bekcialimi.com)

Bir Soru

  1. şizofrenim kronik idari izinli sayılırmıyım

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir