Bekçilik Fazla Mesai Ücretleri Yönetmeliği – BekçiAlımı

Bekçilik Fazla Mesai Ücretleri Yönetmeliği

Çarşı ve Mahalle Bekçileri için gerektiğinde ve olağanüstü durumlarda fazla mesai ücretleri hakkında merak ettikleriniz var ise merak ettiğiniz tüm durumları kapsayan fazla mesai yönetmeliği aşağıdaki gibidir. Tüm Çarşı ve Mahalle Bekçilerinin bu yönetmeliği iyi bir şekilde okumaları gerekir. Bekçiler hangi durumlarda mesai ücreti alırlar ve ne kadar mesai ücreti alırlar tüm bunlara bekçilik fazla mesai ücretleri yönetmeliğinden ulaşabilirsiniz.

 

ÇARŞI VE MAHALLE BEKÇİLERİNİN ÇALIŞMA ŞEKLİ VE ZAMANI İLE FEVKALADE HALLERDE ÖDENECEK FAZLA MESAİ ÜCRETİ HAKKINDA YÖNETMELİK

Madde 1– 772 sayılı Çarşı ve Mahalle Bekçileri Kanununun 4 üncü maddesi bu Yönetmelik hükümlerine göre uygulanır.

Madde 2– Çarşı ve Mahalle Bekçileri genel olarak güneşin batışı saatinden doğuşu saatine kadar vazife görürler.

Bu saatlerin tespiti; Bekçi teşkilatının meslek âmirlerinin mütalaası alınarak mülkiye âmirlerince ikişer aylık olarak yapılır.

Bekçi teşkilatı mensupları her iki ayda bir değişecek olan bu çalışma saatleri dahilinde akşamları göreve başlar ve sabahları ayrılırlar.

Bekçi teşkilatı mesleki âmirleri çalışma saatlerinde yapılan değişikliği, çalışma saatlerinin değişeceği günden evvel teşkilat mensuplarına imza karşılığında duyururlar.

Madde 3– Vali veya kaymakamlar;

a) Güvenlik veya kamu düzenini sarsacak olaylar sırasında ve eldeki genel zabıtanın yeterli olmadığı hallerde,

b) Zelzele, yangın, su baskını gibi genel hayata müessir olaylar vukuunda,

Bekçi teşkilatı mensuplarını gündüz de çalıştırabilirler.

Madde 4– Güvenlik veya kamu düzeni bakımından gecikmede sakınca bulunan fevkalade halin tespiti vali veya kaymakamın takdirine bağlıdır.

Madde 5– Gündüz çalıştırılanlara fazla mesai ücreti verilir.

Madde 6– Fazla mesai için beher saat üzerinden verilecek ücretin miktarı İl Genel Meclisleri tarafından tespit olunur.

Fazla mesai için verilecek ücretler İl Genel Meclislerince her yıl Bekçi Teşkilatı Bütçesine konur.

Madde 7– Fazla mesai ücretleri ay sonlarında aylık ücretlerle birlikte aynı bordro içinde gösterilmek suretiyle ödenir.

Madde 8– Gündüz çalıştırılmasına lüzum görülen bekçilerin, olağanüstü halin bitişi ile birlikte bu çalışmalarına son verilir.

Madde 9– Gündüz fazla mesai yapan bekçilerin o gece için ne şekilde vazife görecekleri hangi saatte göreve başlayacakları mesleki âmirliklerce ayrıca tespit edilir.

Madde 10– 772 sayılı Çarşı ve Mahalle Bekçileri Kanununun 22 nci maddesi gereğince düzenlenmiş olan bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 11– Bu Yönetmeliği İçişleri Bakanı yürütür.

Yazar: Utku DEMİR

Merhaba. Ankara'da ikamet etmekteyim. Bekçilik mesleğine aday biriyim. Sitemize haber yazmakta ve kullanıcılardan gelen yorumları cevaplamaktayım. Bana ulaşmak için e-posta adresimi kullanabilirsiniz. (iletisim@bekcialimi.com)

2 Soru Cevaplandı

  1. 12_24 sistemine göre çalışan bekçilere gündüz çalıştığı günler için fazla ücret ödenir mi

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir